Menu:

Zapraszamy do zapoznania się
z aktualnym numerem

Czasopismo jest kontynuacją Zeszytów Naukowych Politechniki Białostockiej serii Budownictwo, wydawanych w latach 1983-2009.

W czasopiśmie publikowane są artykuły i komunikaty techniczne z tematyki obejmującej szeroko pojęty zakres dyscyplin naukowych: budownictwa, inżynierii środowiska oraz kształtowania środowiska. Prace są recenzowane przez niezależnych recenzentów. W czasopiśmie drukowane są także: raporty z konferencji, recenzje książek i materiały reklamowe. Na łamach czasopisma zamieszczane są nadesłane do redakcji polemiki lub dyskusje dotyczące wydrukowanych artykułów.

Redaktor naczelny: Katarzyna ZABIELSKA-ADAMSKA

Z-ca redaktora naczelnego : Rafał MIŁASZEWSKI

Rada Naukowa

Sekretarz: Maria J. SULEWSKA

Redaktor statystyczny: Elżbieta GOŁĄBESKA

Skład i łamanie: Andrzej LEONCZUK

Rafał MIŁASZEWSKI pełni rolę redaktora tematycznego w dyscyplinach: inżynieria środowiska i kształtowanie środowiska.

Redakcja czasopisma Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45a
15-351 Białystok
tel. 85 746 9575

e-mail: biswbis@pb.edu.pl
www.biswbis.pb.edu.pl

Redakcja Budownictwa i Inżynierii Środowiska informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 2081-3279).

Czasopismo jest wydawane cztery razy w roku przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Białostockiej.