Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2010 Vol. 1 No. 1

Spis treści Pobrań: 53
Abstrakty Pobrań: 69
Beata BIERNACKA
Półempiryczne równanie opisujące naturalne pole temperatury gruntu w rejonie Białegostoku
Pobrań: 353
Aneta BOHOJŁO
Wyznaczanie parametrów komfortu cieplnego w pomieszczeniu mieszkalnym
Pobrań: 319
Jacek DAWIDOWICZ, Wojciech SIDOROWICZ
Modelowanie neuronowe w obliczaniu współczynnika przenikania ciepła oraz wymaganej warstwy izolacji przegrody budowlanej
Pobrań: 286
Agnieszka JACHURA, Robert SEKRET
Racjonalizacja gospodarki energetycznej systemów budowlano-instalacyjnych na przykładzie obiektu służby zdrowia
Pobrań: 282
Andrzej JEDLIKOWSKI, Maciej SKRZYCKI, Maciej BESLER
Wpływ struktur porowatych oraz cieczy roboczych na sprawność rur cieplnych w wentylacji i klimatyzacji
Pobrań: 288
Andrzej JEDLIKOWSKI, Maciej SKRZYCKI, Daria DENISIKHINA
Wpływ powierzchni ożebrowanych krzyżowych wymienników ciepła na skuteczność odzysku ciepła w układach wentylacji i klimatyzacji
Pobrań: 280
Zbigniew KARMOWSKI, Piotr RYNKOWSKI
Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania pomp ciepła na przykładzie wybranego obiektu
Pobrań:
Piotr KĘSKIEWICZ
System zacieniająco-izolujący - budowa, działanie, opłacalność
Pobrań: 279
Dorota KRAWCZYK, Mateusz GOŁĄBIEWSKI
Aspekty techniczno-ekonomiczne ogrzewania budynków usługowo-handlowych na podstawie wybranych przykładów z województwa podlaskiego
Pobrań: 300
Izabela MAŁECKA
Sprawność użytkowa systemu przygotowania ciepłej wody w węzłach ciepłowniczych
Pobrań: 358
Aleksandra PRZYDRÓŻNA
Ograniczenie zapotrzebowania energii do uzdatniania i transportu powietrza w urządzeniach wentylacyjnych z recyrkulacją lub odzyskiem energii
Pobrań: 304
Beata ŚNIECHOWSKA
Zastosowanie zdmuchiwaczy parowych i akustycznych w kotłach energetycznych
Pobrań: 331
Michał TURSKI, Robert SEKRET
Systemy klimatyzacji budynków zasilane energią promieniowania słonecznego
Pobrań: 285
Dariusz WAWRZYŃCZAK, Izabela MAJCHRZAK-KUCĘBA, Wojciech NOWAK
Badania separacji CO2 na wybranych sorbentach metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA
Pobrań: 288
Anna WERNER-JUSZCZUK, Andrzej STEMPNIAK
Analiza techniczno-ekonomiczna wykorzystania biomasy stałej jako paliwa
Pobrań: 317