Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2010 Vol. 1 No. 2

Spis treści Pobrań: 394
Abstrakty Pobrań: 520
Grzegorz BĄK
Redystrybucja naprężeń w belce żelbetowej na skutek wykonania otworu
Pobrań: 740
Anna DEMIANIUK, Katarzyna GŁADYSZEWSKA-FIEDORUK, Andrzej GAJEWSKI, Anna OŁÓW
The changes of carbon dioxide concentration in a cinema auditorium
Pobrań: 933
Valeriy EZERSKIY, Małgorzata LELUSZ
Wpływ domieszek przeciwmrozowych i klasy cementu na wytrzymałość zapraw cementowych
Pobrań: 577
Katarzyna GŁADYSZEWSKA-FIEDORUK
Concentration of carbon dioxide measured in university classrooms
Pobrań: 490
Katarzyna GŁADYSZEWSKA-FIEDORUK, Andrzej GAJEWSKI
Pomiary skuteczności wentylacji w pomieszczeniu rentgena w szpitalu powiatowym
Pobrań: 1411
Wojciech GOSK
Nośność podłoża gruntowego pod ławą fundamentową według Eurokodu 7 oraz PN-81/B-03020
Pobrań: 2160
Marta KOSIOR-KAZBERUK
Odporność betonów zawierających popiół lotny ze współspalania węgla kamiennego i biomasy na wnikanie jonów chlorkowych
Pobrań: 509
Dorota KRAWCZYK
Podstawowe czynniki wpływające na klasę energetyczną budynków biurowych
Pobrań: 556
Janusz KRENTOWSKI, Romuald SZELĄG, Rościsław TRIBIŁŁO
Identyfikacja parametrów stalowej konstrukcji przekrycia poddanej działaniu temperatury pożaru
Pobrań: 525
Janusz KRENTOWSKI, Rościsław TRIBIŁŁO
Stany zagrożenia zewnętrznych ścian warstwowych. Kształtowanie rozwiązań prototypowych
Pobrań: 492
Jarosław MALESZA
Identyfikacja momentu podporowego w belce częściowo utwierdzonej
Pobrań: 529
Vadim NIKITSIN, Beata BACKIEL-BRZOZOWSKA
Ocena zdolności wyrobów wapienno-piaskowych do przeciwstawiania się wnikaniu wody
Pobrań: 464
Paweł SZKLENNIK
Rozwiązania numeryczne pręta obciążonego siłą brzegową w ujęciu mechaniki falowej i dynamikii
Pobrań: 474