Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2010 Vol. 1 No. 4

Spis treści Pobrań: 39
Abstrakty Pobrań: 51
Paulina ANCHIM, Joanna PIOTROWSKA-WORONIAK
Ekogroszek – sposób na tańsze i ekologiczne ogrzewanie domu jednorodzinnego. Cz. 2. Modernizacja kotłowni
Pobrań: 82
Michał BASZEŃ
Wpływ niejednorodności cech fizykomechanicznych drewna na stan naprężeń w elementach konstrukcyjnych
Pobrań: 78
Katarzyna DOŁŻYK
Osiadania stóp fundamentowych na piaskach
Pobrań: 74
Dorota DWORZAŃCZYK
Zaprawy i betony na kruszywie recyklingowym stosowane w budynkach inwentarskich
Pobrań: 84
Katarzyna GŁADYSZEWSKA-FIEDORUK
Analiza stanu środowiska wewnętrznego w wybranych przedszkolach. Cześć 1: Temperatura
Pobrań: 39
Katarzyna GŁADYSZEWSKA-FIEDORUK
Analiza stanu środowiska wewnętrznego w wybranych przedszkolach. Cześć 2: Wilgotność względna
Pobrań: 94
Marta KALISTY, Dorota MAŁASZKIEWICZ
Metody badania mrozoodporności betonów. Ocena mrozoodporności betonu z cementem hutniczym
Pobrań: 82
Gennady KOCHETOV, Dmytro ZORYA, Julia GRINENKO
Integrated treatment of rinsing copper-containing wastewater
Pobrań: 69
Jerzy LISOWSKI, Nina SZKLENNIK
Rola poszczególnych elementów struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa budowlanego w filozofii kompleksowego zarządzania jakością (TQM)
Pobrań: 80
Marzena MATEJCZYK
Specific for DNA damages gfp microbial biosensor as a tool for genotoxic action assessment of environmental pollution
Pobrań: 78
Anna ŻAKOWICZ
Wariantowanie rozwiązań zbiorników podziemnych stosowanych w gospodarstwach rolno – hodowlanych
Pobrań: 74