Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2010 Vol. 1 No. 4

Spis treści Pobrań: 162
Abstrakty Pobrań: 224
Paulina ANCHIM, Joanna PIOTROWSKA-WORONIAK
Ekogroszek – sposób na tańsze i ekologiczne ogrzewanie domu jednorodzinnego. Cz. 2. Modernizacja kotłowni
Pobrań: 238
Michał BASZEŃ
Wpływ niejednorodności cech fizykomechanicznych drewna na stan naprężeń w elementach konstrukcyjnych
Pobrań: 239
Katarzyna DOŁŻYK
Osiadania stóp fundamentowych na piaskach
Pobrań: 234
Dorota DWORZAŃCZYK
Zaprawy i betony na kruszywie recyklingowym stosowane w budynkach inwentarskich
Pobrań: 269
Katarzyna GŁADYSZEWSKA-FIEDORUK
Analiza stanu środowiska wewnętrznego w wybranych przedszkolach. Cześć 1: Temperatura
Pobrań: 165
Katarzyna GŁADYSZEWSKA-FIEDORUK
Analiza stanu środowiska wewnętrznego w wybranych przedszkolach. Cześć 2: Wilgotność względna
Pobrań: 289
Marta KALISTY, Dorota MAŁASZKIEWICZ
Metody badania mrozoodporności betonów. Ocena mrozoodporności betonu z cementem hutniczym
Pobrań: 319
Gennady KOCHETOV, Dmytro ZORYA, Julia GRINENKO
Integrated treatment of rinsing copper-containing wastewater
Pobrań: 240
Jerzy LISOWSKI, Nina SZKLENNIK
Rola poszczególnych elementów struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa budowlanego w filozofii kompleksowego zarządzania jakością (TQM)
Pobrań: 259
Marzena MATEJCZYK
Specific for DNA damages gfp microbial biosensor as a tool for genotoxic action assessment of environmental pollution
Pobrań: 243
Anna ŻAKOWICZ
Wariantowanie rozwiązań zbiorników podziemnych stosowanych w gospodarstwach rolno – hodowlanych
Pobrań: 340