Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2011 Vol. 2 No. 2

Spis treści Pobrań: 321
Abstrakty Pobrań: 406
Maria J. SULEWSKA
60 Lat Wydziału Budownictwa I Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej
Pobrań: 465
Andrzej BAJ, Andrzej ŁAPKO
Obliczeniowa ocena nośności elementów konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych w warunkach obciążeń pożarowych w ujęciu PN - EN 1994-1-2:20087
Pobrań: 482
Katarzyna DOŁŻYK
Warunki stanu granicznego dla ośrodków rozdrobnionych
Pobrań: 437
Valeriy EZERSKIY, Małgorzata LELUSZ
Wspólne oddziaływanie dodatku popiołu lotnego i domieszki napowietrzającej na kinetykę hydratacji kompozytów cementowych
Pobrań: 422
Monika KALINOWSKA, Renata ŚWISŁOCKA, Włodzimierz LEWANDOWSKI
Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne oraz ocena biodegradacji wybranych pochodnych kwasu benzoesowego i ich soli. Poszukiwanie nowych związków przeciwdrobnoustrojowych mających zastosowanie w ochronie i inżynierii środowiska oraz technologii żywności
Pobrań: 507
Janusz KRENTOWSKI, Rościsław TRIBIŁŁO
Analiza wpływu obcišżenia temperaturą na stan odkształceń i zagrożeń konstrukcji budowlanych
Pobrań: 959
Paweł PRÓCHNICKI
Zmiana struktury przestrzennej zabudowy gminy Supraśl i Zabłudów w latach 1931-1998
Pobrań: 263
Agnieszka TRĘBICKA
Modelowanie funkcjonowania elementów podsystemu dystrybucji wody w warunkach dynamicznych
Pobrań: 419
Piotr Krzysztof TUZ
Wodomierze wolumetryczne (objętościowe) po 5 latach eksploatacji w sieci wodociągowej
Pobrań: 519
Marta WASILEWSKA, Andrzej PLEWA, Władysław GARDZIEJCZYK
Wybrane problemy konstruowania nawierzchni drogowych
Pobrań: 459
Elżbieta WOŁEJKO, Marzena MATEJCZYK
Problem korozji biologicznej w budownictwie
Pobrań: 443
Anna ŻAKOWICZ, Czesław MIEDZIAŁOWSKI
Modele konstrukcji budowlanych uwzględniające zmiany w czasie parametrów geometrycznych, materiałowych i schematu statycznego
Pobrań: 448