Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2011 Vol. 2 No. 3

Spis treści Pobrań: 260
Abstrakty Pobrań: 333
Sławomir BIRUK, Piotr JAśKOWSKI
Zastosowanie metody losowania LHS w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych
Pobrań: 357
Orsolya BOKOR, Tamás KOCSIS, Gabriella SZENIK
New tools in project scheduling. Challenges of the construction project planning
Pobrań: 398
Andrzej CZEMPLIK, Michał IRZYK
Ocena technologiczności projektów budowlanych
Pobrań: 388
Dorota DWORZAŃCZYK-KRZYWIEC
Wpływ zawartości kruszywa z recyklingu na wybrane właściwości betonów
Pobrań: 365
Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA, Beata GOTOWAŁA, Nina SZKLENNIK
Potencjał aplikacyjny metody DEMATEL i jej rozszerzeń w budownictwie
Pobrań: 428
Mirosław DYTCZAK, Wacław PRZYBYŁO
Wielkokryterialna ocena systemów transportu Krakowa z użyciem metody DEMATEL
Pobrań: 340
Valeriy EZERSKIY, Małgorzata LELUSZ
Kinetyka procesu hydratacji kompozytów cementowych z popiołem lotnym
Pobrań: 352
Marcin GAJZLER
Zagadnienie wyboru lokalizacji z wykorzystaniem metodyk data mining
Pobrań: 353
Jacek GOŁASZEWSKI, Grzegorz CYGAN
Wpływ domieszek zwiększających lepkość na skurcz wczesny zapraw
Pobrań: 347
Jacek GOŁASZEWSKI, Michał DREWNIOK
Wpływ popiołu lotnego wapiennego na efekty działania domieszek napowietrzających
Pobrań: 345
Jacek GOŁASZEWSKI, Aleksandra KOSTRZANOWSKA
Właściwości reologiczne a stopień samoodpowietrzenia mieszanki samozagęszczalnej betonu wysokowartościowego
Pobrań: 342
Jacek GOŁASZEWSKI, Tomasz PONIKIEWSKI
Wpływ zawartości popiołu lotnego wapiennego oraz zbrojenia rozproszonego na wybrane charakterystyki fibrobetonów samozagęszczalnych
Pobrań: 335
Mahmoud HSINO, Jerzy PASŁAWSKI
Wprowadzenie elastyczności w zarządzaniu jakością na przykładzie betonowania
Pobrań: 331
Henryk JAROS
Lokalizacja głównych emitorów zanieczyszczeń w układach urbanistycznych miast: Białystok, Ostrołęka i Ełk i ich wpływ na tereny otaczające
Pobrań: 352
Monika JAROS
Zmienność terenów zieleni w strukturze miasta Białystok
Pobrań: 386
Lucyna KORONA
Innowacyjne technologie deskowań traconych
Pobrań: 1860
Andrzej KOZAK
Bezpieczeństwo procesowe w obiektach przemysłowych
Pobrań: 363
Michał KRZEMIŃSKI, Paweł NOWAK
Pobrań: 321
Barbara KSIT, Józef JASICZAK, Rafał KOTLARZ
Stropy gęstożebrowe według polskich norm i Eurokodów - analiza różnic na wybranych przykładach
Pobrań: 826
Janusz KULEJEWSKI, Nabi IBADOV, Bogdan ZIELIŃSKI
Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w harmonogramowaniu robót budowlanych metodą łańcucha krytycznego
Pobrań: 340
Dorota MAŁASZKIEWICZ, Aneta JURGUĆ
Wpływ rodzaju cementu i warunków dojrzewania na przyczepność zapraw do podłoża betonowego
Pobrań: 348
Aleksander Kazimierz NICAŁ, Marcin GRABOWSKI
Sprawdzenie prawidłowości założonych parametrów organizacyjnych i wydajnościowych procesu produkcyjnego sprężonych płyt kanałowych typu HC z uwzględnieniem warunków losowych
Pobrań: 341
Zygmunt ORŁOWSKI, Nina SZKLENNIK
Zakres modernizacji budynku jako wynik analizy diagnostycznej obiektu
Pobrań: 341
Anna OSTAŃSKA
Ocena możliwości poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych w opinii ich mieszkańców
Pobrań: 228
Edyta PAWLUCZUK
Kształtowanie strefy kontaktowej kruszywo-zaczyn w betonach recyklingowych
Pobrań: 373
Mieczysław POŁOŃSKI
Algorytm optymalnego wyrównania wykresu zatrudnienia z zastosowaniem grafu
Pobrań: 333
Kamil PRUSZYŃSKI
Koncepcja monitorowania zużycia buforów czasu w harmonogramie budowlanym
Pobrań: 332
Barbara SADOWSKA-BURACZEWSKA
Betony nowej generacji jako warstwa wzmacniająca belkowe elementy zginane
Pobrań: 337
Gabriella SZENIK, Miklós HAJDU, Orsolya BOKOR
New possibilities in visualization of project plans
Pobrań: 144
Andrzej TOMANA
Integracja projektowania i kosztorysowania na platformie BIM
Pobrań: 329
Marek WIRKUS, Ryszard TRYKOSKO
Właściwie przygotowanie przedsięwzięcia budowlanego głównym czynnikiem osiągnięcia jego sukcesu
Pobrań: 329
Piotr WOYCIECHOWSKI, Konrad HARAT
Nawierzchnie dróg o kategorii ruchu KR1-KR2 z betonu wibrowałowanego
Pobrań: 340
Bogdan WRÓBLEWSKI, Andrzej BOROWY
Nowe klasyfikacje w zakresie odporności ogniowej sufitów podwieszonych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych
Pobrań: 432
Artykuły sponsorowane
Najnowsze technologie - najwyższa jakość - bezpieczeństwo Pobrań: 311
PERI - lider technologii samoczynnego wspinania doświadczenie, wiedza, innowacja Pobrań: 280
Krzysztof CHMIELEWSKI
Świeże powietrze w domu, szkole i pracy
Pobrań: 588
Krzysztof POGAN
Zastosowanie zapraw bezcementowych w pracach prowadzonych w obiektach zabytkowych
Pobrań: 394
Krzysztof TURCZYNIAK
Deskowania NOEtop jako przykład innowacyjnego podejścia do budownictwa
Pobrań: 211
Henryk WNOROWSKI
Finansowanie budownictwa mieszkaniowego a geneza światowego kryzysu finansowego 2008 roku
Pobrań: 327