Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2011 Vol. 2 No. 4

Spis treści Pobrań: 136
Abstrakty Pobrań: 227
Ewa BERDYCHOWSKA, Krzysztof GAWRON, Bożena HOŁA
Zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu w kontekście przygotowania bazy hotelowej dla potrzeb EURO 2012
Pobrań: 190
Joanna DRZEWIECKA, Jerzy PASŁAWSKI
Analiza zakłóceń procesów budowlanych
Pobrań: 201
Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA, Tomasz WOJTKIEWICZ
Identyfikacja roli czynników opóźnień realizacji złożonych przedsięwzięć budowlanych
Pobrań: 232
Jacek GOŁASZEWSKI, Dawid STOLARCZYK
Zakres obowiązków uczestników procesu inwestycyjno budowlanego na przykładzie Hiszpanii i Polski
Pobrań: 228
Agnieszka JABŁOŃSKA-KRYSIEWICZ, Marek KRYSIEWICZ
Problemy projektowania i przebudowy obiektów mostowych
Pobrań: 163
Piotr JAśKOWSKI, Sławomir BIRUK
Ocena porównawcza mierników odporności harmonogramów budowlanych
Pobrań: 220
Bogusław KACZMAREK
Formułowanie polityki i strategii ekologicznego rozwoju przedsiębiorstwa - zarys problematyki
Pobrań: 194
Oleg KAPLIŃSKI
Problematyka inżynierii przedsięwzięć budowlanych w świetle ankiety sekcji KILiW PAN
Pobrań: 191
Oleg KAPLIŃSKI, Friedel PELDSCHUS
Socio-economic systems: a school of professor Romualdas Ginevičius
Pobrań: 185
Tamás KOCSIS, Miklós HAJDU, Orsolya BOKOR
Challenges of the construction industry of transition countries
Pobrań: 195
Renata KOZIK, Elżbieta STARZYK
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polski rynek zamówień publicznych na roboty budowlane
Pobrań: 204
Edwin KOŹNIEWSKI, Marcin ORŁOWSKI
Obszary efektywnego zasięgu betonowni
Pobrań: 204
Janusz KRENTOWSKI, Romuald SZELĄG, Rościsław TRIBIŁŁO
Koncepcja, metodologia i realizacja naprawczych robót specjalistycznych pływalni miejskiej w stanie awaryjnym
Pobrań: 213
Janusz KRENTOWSKI, Romuald SZELĄG, Rościsław TRIBIŁŁO
Projektowanie wzmocnień i rewaloryzacja zabytkowych sklepień ceglanych, powłokowo-żebrowych
Pobrań: 121
Mariola KSIĄŻEK
Analiza porównawcza wybranych metod wielokryterialnych oceny przedsięwzięć inwestycyjnych
Pobrań: 272
Janusz KULEJEWSKI, Jacek ZAWISTOWSKI
Metoda symulacyjna wyznaczania wielkości buforów stabilizujących harmonogramy budowlane
Pobrań: 188
Agnieszka LEśNIAK, Edyta PLEBANKIEWICZ
Wybór firmy zarządzającej w realizacji publicznych inwestycji budowlanych
Pobrań: 188
Mikołaj MALESZA, Czesław MIEDZIAŁOWSKI, Jarosław MALESZA
Kształtowanie i wykonawstwo budynków w konstrukcji lekkiego szkieletu drewnianego
Pobrań: 222
Roman MARCINKOWSKI, Artur KOPER
Projektowanie zespołu maszyn zapewniających ciągłość betonowania konstrukcji monolitycznej
Pobrań: 222
Wiesław MESZEK, Agnieszka DZIADOSZ
Wpływ nieefektywności rynku nieruchomości na dokładność opisu wartości nieruchomości za pomocą liniowych modeli regresji wielorakiej
Pobrań: 200
Andrzej MINASOWICZ, Bartosz KOSTRZEWA
Analiza czasowo-kosztowa planowanego przedsięwzięcia budowlanego przy zastosowaniu zbiorów rozmytych
Pobrań: 191
Maciej MORKA
Czynniki wpływające na stan bezpieczeństwa pracy na placu budowy
Pobrań: 256
Jerzy OBOLEWICZ
Koncepcja wykorzystania modelu EFQM w zarządzaniu bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w przedsiębiorstwie budowlanym
Pobrań: 185
Jerzy OBOLEWICZ
Ocena stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwach budowlanych
Pobrań: 192
Hartmut PASTERNAK
Sustainable restoration of the roof of a large indoor pool
Pobrań: 198
Iwona POSADZIŃSKA
Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw budowlanych
Pobrań: 192
Michał RUTKOWSKI, Andrzej SKARZYŃSKI
Zagadnienia realizacji centrów handlowo-rozrywkowych na przykładzie budowy Galerii Malta w Poznaniu
Pobrań: 198
Anna SOBOTKA, Paweł JASIAK
Uwzględnienie ryzyka w ocenie czasu w ofercie rewitalizacji obiektu zabytkowego
Pobrań: 194
Anna SOBOTKA, Daniel WAŁACH
Koncepcja zastosowania metody zarządzania łańcuchem dostaw w procesie inwestycyjnym w budownictwie
Pobrań: 196
Elżbieta STRZELECKA
Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju
Pobrań: 299
Mikołaj SYCZEWSKI
Adaptacja żelbetowej konstrukcji obiektu zakładów graficznych do zmodernizowanego procesu technologicznego
Pobrań: 199
Mikołaj SYCZEWSKI
Eksploatacyjne problemy techniczne w starych budynkach wielorodzinnych po modernizacji dachów
Pobrań: 201
Aleksandr VASILEV
Ocena i prognozowanie stanu degradacji konstrukcji żelbetowych
Pobrań: 202
Marek WIRKUS, Roman TRZCIŃSKI
Skuteczne zarządzanie roszczeniami w budownictwie
Pobrań: 203
Marek WIRKUS, Tadeusz WĘSIERSKI, Anna CHMIELARZ
Marnotrawstwo pracy maszyn na placu budowy
Pobrań: 213