Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2011 Vol. 2 No. 4

Spis treści Pobrań: 261
Abstrakty Pobrań: 388
Ewa BERDYCHOWSKA, Krzysztof GAWRON, Bożena HOŁA
Zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu w kontekście przygotowania bazy hotelowej dla potrzeb EURO 2012
Pobrań: 366
Joanna DRZEWIECKA, Jerzy PASŁAWSKI
Analiza zakłóceń procesów budowlanych
Pobrań: 392
Mirosław DYTCZAK, Grzegorz GINDA, Tomasz WOJTKIEWICZ
Identyfikacja roli czynników opóźnień realizacji złożonych przedsięwzięć budowlanych
Pobrań: 399
Jacek GOŁASZEWSKI, Dawid STOLARCZYK
Zakres obowiązków uczestników procesu inwestycyjno budowlanego na przykładzie Hiszpanii i Polski
Pobrań: 388
Agnieszka JABŁOŃSKA-KRYSIEWICZ, Marek KRYSIEWICZ
Problemy projektowania i przebudowy obiektów mostowych
Pobrań: 449
Piotr JAśKOWSKI, Sławomir BIRUK
Ocena porównawcza mierników odporności harmonogramów budowlanych
Pobrań: 374
Bogusław KACZMAREK
Formułowanie polityki i strategii ekologicznego rozwoju przedsiębiorstwa - zarys problematyki
Pobrań: 363
Oleg KAPLIŃSKI
Problematyka inżynierii przedsięwzięć budowlanych w świetle ankiety sekcji KILiW PAN
Pobrań: 336
Oleg KAPLIŃSKI, Friedel PELDSCHUS
Socio-economic systems: a school of professor Romualdas Ginevičius
Pobrań: 330
Tamás KOCSIS, Miklós HAJDU, Orsolya BOKOR
Challenges of the construction industry of transition countries
Pobrań: 343
Renata KOZIK, Elżbieta STARZYK
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polski rynek zamówień publicznych na roboty budowlane
Pobrań: 345
Edwin KOŹNIEWSKI, Marcin ORŁOWSKI
Obszary efektywnego zasięgu betonowni
Pobrań: 351
Janusz KRENTOWSKI, Romuald SZELĄG, Rościsław TRIBIŁŁO
Koncepcja, metodologia i realizacja naprawczych robót specjalistycznych pływalni miejskiej w stanie awaryjnym
Pobrań: 371
Janusz KRENTOWSKI, Romuald SZELĄG, Rościsław TRIBIŁŁO
Projektowanie wzmocnień i rewaloryzacja zabytkowych sklepień ceglanych, powłokowo-żebrowych
Pobrań: 239
Mariola KSIĄŻEK
Analiza porównawcza wybranych metod wielokryterialnych oceny przedsięwzięć inwestycyjnych
Pobrań: 867
Janusz KULEJEWSKI, Jacek ZAWISTOWSKI
Metoda symulacyjna wyznaczania wielkości buforów stabilizujących harmonogramy budowlane
Pobrań: 329
Agnieszka LEśNIAK, Edyta PLEBANKIEWICZ
Wybór firmy zarządzającej w realizacji publicznych inwestycji budowlanych
Pobrań: 367
Mikołaj MALESZA, Czesław MIEDZIAŁOWSKI, Jarosław MALESZA
Kształtowanie i wykonawstwo budynków w konstrukcji lekkiego szkieletu drewnianego
Pobrań: 386
Roman MARCINKOWSKI, Artur KOPER
Projektowanie zespołu maszyn zapewniających ciągłość betonowania konstrukcji monolitycznej
Pobrań: 371
Wiesław MESZEK, Agnieszka DZIADOSZ
Wpływ nieefektywności rynku nieruchomości na dokładność opisu wartości nieruchomości za pomocą liniowych modeli regresji wielorakiej
Pobrań: 349
Andrzej MINASOWICZ, Bartosz KOSTRZEWA
Analiza czasowo-kosztowa planowanego przedsięwzięcia budowlanego przy zastosowaniu zbiorów rozmytych
Pobrań: 351
Maciej MORKA
Czynniki wpływające na stan bezpieczeństwa pracy na placu budowy
Pobrań: 423
Jerzy OBOLEWICZ
Koncepcja wykorzystania modelu EFQM w zarządzaniu bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w przedsiębiorstwie budowlanym
Pobrań: 342
Jerzy OBOLEWICZ
Ocena stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwach budowlanych
Pobrań: 349
Hartmut PASTERNAK
Sustainable restoration of the roof of a large indoor pool
Pobrań: 343
Iwona POSADZIŃSKA
Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw budowlanych
Pobrań: 339
Michał RUTKOWSKI, Andrzej SKARZYŃSKI
Zagadnienia realizacji centrów handlowo-rozrywkowych na przykładzie budowy Galerii Malta w Poznaniu
Pobrań: 361
Anna SOBOTKA, Paweł JASIAK
Uwzględnienie ryzyka w ocenie czasu w ofercie rewitalizacji obiektu zabytkowego
Pobrań: 337
Anna SOBOTKA, Daniel WAŁACH
Koncepcja zastosowania metody zarządzania łańcuchem dostaw w procesie inwestycyjnym w budownictwie
Pobrań: 355
Elżbieta STRZELECKA
Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju
Pobrań: 467
Mikołaj SYCZEWSKI
Adaptacja żelbetowej konstrukcji obiektu zakładów graficznych do zmodernizowanego procesu technologicznego
Pobrań: 346
Mikołaj SYCZEWSKI
Eksploatacyjne problemy techniczne w starych budynkach wielorodzinnych po modernizacji dachów
Pobrań: 355
Aleksandr VASILEV
Ocena i prognozowanie stanu degradacji konstrukcji żelbetowych
Pobrań: 350
Marek WIRKUS, Roman TRZCIŃSKI
Skuteczne zarządzanie roszczeniami w budownictwie
Pobrań: 364
Marek WIRKUS, Tadeusz WĘSIERSKI, Anna CHMIELARZ
Marnotrawstwo pracy maszyn na placu budowy
Pobrań: 365