Menu:

We invite you to familiarize yourself with the current journal volume

2012 Vol. 3 No. 1

Contents Download: 130
Abstracts Download: 268
Mariusz ADAMSKI
Example of the thermal modelling of the buildings
Download: 229
Andrzej AUGUSEWICZ, Tomasz BREŃKO, Agnieszka KOZŁOWSKA, Rafał MIŁASZEWSKI, Beata KAROLINCZAK, Anna WERNER-JUSZCZUK, Przemysław WINIAREK
Economic aspects of environmental protection
Download: 224
Krzysztof FALKOWSKI
Technology of material and structural protection of cement concrete in aggressive environment
Download: 244
Katarzyna GŁADYSZEWSKA-FIEDORUK
Indoor air quality in a typical kindergarten in Białystok
Download: 217
Michał GOLAŃSKI
Selection of building materials in the context of energy efficiency and environmental impact
Download: 222
Jolanta HARASYMIUK, Zdzisław KOWALCZYK
Environmental requirements in the preparation of construction works
Download: 222
Jolanta Anna PRUSIEL, Andrzej ŁAPKO
Method of thermal deformability evaluation of organic granular media stored in silos
Download: 213
Mariola WASIL
Influence of selected factors on hydraulic conductivity of fly ash
Download: 213
Agnieszka HŁOBIŁ (rec.)
E. Broniewicz, R. Miłaszewski, J. Godlewska (red.): Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów
Download: 137