Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2012 Vol. 3 No. 4

Spis treści Pobrań: 378
Abstrakty Pobrań: 484
Tadeusz CHYŻY, Monika MACKIEWICZ
Koncepcja elementów skończonych w obliczeniach konstrukcji o dużych zmianach sztywności
Pobrań: 508
Artur DUCHACZEK, Zbigniew MAŃKO
Wpływ wielkości otworów konstrukcyjnych na wytężenie poprzecznicy mostu składanego typu DMS-65
Pobrań: 339
Dorota KRAWCZYK, Urszula ŻYŁKIEWICZ
Analiza możliwości zastosowania różnych źródeł ciepła dla budynku Ośrodka Kultury i Sportu
Pobrań: 472
Małgorzata LELUSZ
Ocena zawartości aktywnego SiO2 w popiołach lotnych wytwarzanych w obiektach energetycznych północno-wschodniej Polski
Pobrań: 459
Joanna PIOTROWSKA-WORONIAK, Grzegorz WORONIAK
Efekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne termomodernizacji budynku hotelowego w Białymstoku
Pobrań: 576
Jerzy SĘKOWSKI, Magdalena GAWLIK
Posadowienie budynku szkolnego w ujęciu norm: PN-59/B-03020, PN-81/B-03020 i PN-EN-1997-1
Pobrań: 1327
Damian SIWIK, Czesław MIEDZIAŁOWSKI
Głębokie posadowienia budynków i metody ich analizy statycznej
Pobrań: 509
Paweł SZKLENNIK
Numeryczne analizy bezpośredniego ścinania gruntu niespoistego z zastosowaniem metody elementów dyskretnych
Pobrań: 468
Justyna TOPOLAŃSKA, Tomasz Janusz TELESZEWSKI
Pompa ciepła na tle innych źródeł ciepła w przypadku budynków wielorodzinnych
Pobrań: 449
Piotr Krzysztof TUZ, Joanna GWOŹDZIEJ-MAZUR
Analiza przepływów w instalacjach wodociągowych w obiektach hotelowych
Pobrań:
Piotr Krzysztof TUZ, Joanna GWOŹDZIEJ-MAZUR
Wodomierze jednostrumieniowe klasy B-H po 5 latach eksploatacji w sieci wodociągowej
Pobrań: