Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2013 Vol. 4 No. 1

Spis treści Pobrań: 120
Abstrakty Pobrań: 267
Tadeusz CHYŻY, Monika MACKIEWICZ
Liniowe elementy skończone o zmiennej sztywności w modelowaniu podłoża gruntowego pod budynkiem
Pobrań: 355
Tomasz GODLEWSKI, Grzegorz KACPRZAK, Marcin WITOWSKI
Praktyczna ocena parametrów geotechnicznych podłoża do projektowania ścian szczelinowych posadowionych w iłach "plioceńskich" Warszawy
Pobrań: 264
Barbara KLISZCZEWICZ
Współpraca wielkośrednicowych stalowych rurociągów z gruntem
Pobrań: 254
Eugeniusz KODA, Simon RABARIJOELY
Numeryczna ocena stateczności i warunków posadowienia kościoła na krawędzi skarpy warszawskiej
Pobrań: 225
Krystyna KUŹNIAR, Łukasz CHUDYBA
Interakcja dynamiczna podłoże-budynek w przypadku przekazywania prędkości oraz przyśpieszeń drgań od wstrząsów pochodzenia górniczego
Pobrań: 224
Edyta MALINOWSKA, Wojciech SAS, Alojzy SZYMAŃSKI
Analiza wpływu rodzaju obciążenia na odkształcalność podłoża słabonośnego
Pobrań: 235
Czesław MIEDZIAŁOWSKI, Damian SIWIK
Wznoszenie obiektu budowlanego jako zadanie interakcyjne i śledzące
Pobrań: 226
Damian SIWIK, Czesław MIEDZIAŁOWSKI
Wpływ głębokiego posadowienia budynku na zabudowę sąsiednią
Pobrań: 366
Marta SOKOŁOWSKA
Ustalanie modelu geotechnicznego podłoża w piaskach rzecznych
Pobrań: 232
Waldemar St. SZAJNA
Wpływ warunków kontaktu pomiędzy studnią startową do mikrotunelowania i gruntem na nośność graniczną podłoża
Pobrań: 238