Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2013 Vol. 4 No. 1

Spis treści Pobrań: 160
Abstrakty Pobrań: 309
Tadeusz CHYŻY, Monika MACKIEWICZ
Liniowe elementy skończone o zmiennej sztywności w modelowaniu podłoża gruntowego pod budynkiem
Pobrań: 573
Tomasz GODLEWSKI, Grzegorz KACPRZAK, Marcin WITOWSKI
Praktyczna ocena parametrów geotechnicznych podłoża do projektowania ścian szczelinowych posadowionych w iłach "plioceńskich" Warszawy
Pobrań: 328
Barbara KLISZCZEWICZ
Współpraca wielkośrednicowych stalowych rurociągów z gruntem
Pobrań: 302
Eugeniusz KODA, Simon RABARIJOELY
Numeryczna ocena stateczności i warunków posadowienia kościoła na krawędzi skarpy warszawskiej
Pobrań: 269
Krystyna KUŹNIAR, Łukasz CHUDYBA
Interakcja dynamiczna podłoże-budynek w przypadku przekazywania prędkości oraz przyśpieszeń drgań od wstrząsów pochodzenia górniczego
Pobrań: 265
Edyta MALINOWSKA, Wojciech SAS, Alojzy SZYMAŃSKI
Analiza wpływu rodzaju obciążenia na odkształcalność podłoża słabonośnego
Pobrań: 276
Czesław MIEDZIAŁOWSKI, Damian SIWIK
Wznoszenie obiektu budowlanego jako zadanie interakcyjne i śledzące
Pobrań: 266
Damian SIWIK, Czesław MIEDZIAŁOWSKI
Wpływ głębokiego posadowienia budynku na zabudowę sąsiednią
Pobrań: 504
Marta SOKOŁOWSKA
Ustalanie modelu geotechnicznego podłoża w piaskach rzecznych
Pobrań: 275
Waldemar St. SZAJNA
Wpływ warunków kontaktu pomiędzy studnią startową do mikrotunelowania i gruntem na nośność graniczną podłoża
Pobrań: 280