Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2013 Vol. 4 No. 3

Spis treści Pobrań: 26
Abstrakty Pobrań: 62
Witold BOGUSZ, Stanisław ŁUKASIK
Prognoza nośności pali na podstawie badań polowych według norm PN-EN-1997 i PN-B-02482
Pobrań: 61
Agnieszka DĄBSKA
Analiza podejścia projektowania posadowień bezpośrednich według PN-EN 1997-1:2008 na przykładzie ławy pierścieniowej pod pionowym stalowym zbiornikiem cylindrycznym
Pobrań: 70
Katarzyna DOŁŻYK, Zenon SZYPCIO, Iwona CHMIELEWSKA
Miękka podkładka pod centralną częścią fundamentu bezpośredniego elektrowni wiatrowej
Pobrań: 67
Angelika DUSZYŃSKA, Katarzyna BIAŁEK
Problemy związane z wymiarowaniem platform roboczych
Pobrań: 67
Grzegorz KACPRZAK, Pavel KRAVCHENKO, Wawrzyniec SMOLAK
Rozkład obciążenia na elementy fundamentu płytowo-palowego posadowionego na podłożu słabonośnym
Pobrań: 71
Simon RABARIJOELY, Stanisław JABŁONOWSKI, Kazimierz GARBULEWSKI
Dobór parametrów gruntów w projektowaniu geotechnicznym z wykorzystaniem teorii Bayesa
Pobrań: 71
Katarzyna STELMACH, Joanna BZÓWKA
Charakterystyka podłoża gruntowego na podstawie korelacji parametrów otrzymanych z badań geofizycznych i geotechnicznych
Pobrań: 63
Krzysztof STERNIK, Szymon KITA
Koszt realizacji jako kryterium wyboru sposobu posadowienia budynku
Pobrań: 70
Krzysztof TROJNAR
Projektowanie fundamentów hybrydowych obciążonych poziomo
Pobrań: 69
Wojciech TSCHUSCHKE
Identyfikacja konsystencji gruntów mało spoistych na podstawie charakterystyk penetracji z badania statycznego sondowania
Pobrań: 81