Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2013 Vol. 4 No. 4

Spis treści Pobrań: 153
Abstrakty Pobrań: 273
Grzegorz HORODECKI
Ocena wzmocnienia podłoża metodą wymiany dynamicznej na podstawie próbnych obciążeń kolumn
Pobrań: 255
Jacek KAWALEC
Monitoring przyczółka z gruntu zbrojonego posadowionego w skomplikowanych warunkach gruntowych
Pobrań: 256
Maciej Kordian KUMOR, Joanna FARMAS, Łukasz Aleksander KUMOR
Wybrane związki korelacyjne parametrów zagęszczenia określone metodami VSS I LFG
Pobrań: 486
Maciej MAŚLAKOWSK, Grzegorz BARTNIK, Sebastian KOWALCZYK
Wpływ geosyntetyków na dobór metody pomiaru odkształcenia podłoża
Pobrań: 253
Maciej OCHMAŃSKI, Joanna BZÓWKA
Wybrane przykłady zastosowań sztucznych sieci neuronowych w geotechnice
Pobrań: 258
Andrzej PLEWA
Ocena wpływu nośności podłoża gruntowego na trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni drogowej w aspekcie kryterium deformacji strukturalnej podłoża gruntowego
Pobrań: 285
Jerzy SĘKOWSKI, Sławomir KWIECIEŃ, Piotr KANTY
Wpływ formowania wbijanej kolumny kamiennej na parametry wytrzymałościowe słabego otoczenia gruntowego
Pobrań: 236
Krzysztof STERNIK, Piotr KANTY
Posadowienie nasypu drogi ekspresowej na gruntach organicznych
Pobrań: 276
Konrad WANIK, Joanna BZÓWKA
Przykłady zastosowania techniki iniekcji strumieniowej w pracach geoinżynieryjnych
Pobrań: 260