Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2014 Vol. 5 No. 1

Spis treści Pobrań: 240
Abstrakty Pobrań: 376
Katarzyna GŁADYSZEWSKA-FIEDORUK, Tomasz MANOWSKI
Charakterystyka wybranych systemów chłodniczych w pomieszczeniach hotelowych
Pobrań: 497
Marzena MATEJCZYK
Environmental and recombinant microorganisms for biopharmaceuticals production
Pobrań: 391
Joanna PIOTROWSKA-WORONIAK, Grzegorz WORONIAK
Termomodernizacja zabytkowych kościołów
Pobrań: 232
Mikołaj SYCZEWSKI, Genadij SHIROKIY, Pavel JUCHNEVSKIJ
Efektywność domieszek uplastyczniających do betonu w funkcji ich momentów dipolowych
Pobrań: 337
Monika SZCZOTKOWSKA, Piotr BRZOZOWSKI
Wpływ nanokryształów CSH na wytrzymałość betonów cementowych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym
Pobrań: 450
Edward LUDERA
S-19 ekspresowa "Ściany Wschodniej", czy...?
Pobrań: 209
Andrzej JAROMINIAK
Refleksje Profesora Andrzeja Jarominiaka nt. S-19, czyli PS do artykułu Prezesa Edwarda Ludery
Pobrań: 251