Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2015 Vol. 6 No. 1

Spis treści Pobrań: 15
Abstrakty Pobrań: 20
Ryszard J. GRABOWSKI
Obliczanie długości uzwojenia w słupach żelbetowych
Pobrań: 36
Irena ICKIEWICZ
Wpływ śniegu na naturalne pole temperatury gruntu
Pobrań: 38
Emilia POGORZELSKA
Analiza akustyczna stropów drewnianych w technologii modułów prefabrykowanych
Pobrań: 40
Beata SADOWSKA
Wskaźniki EU, EK, EP a jakość (klasa) energetyczna budynków
Pobrań: 38
Wiesław SAROSIEK
Świadectwa energetyczne budynków - aspekt ekologiczny
Pobrań: 46
Robert STACHNIEWICZ
Metoda wyznaczania efektywnej grubości izolacji termicznej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej przy uwzględnieniu źródła ciepła
Pobrań: 40
Adam ŚWIĘCICKI
Wskaźnik właściwości obudowy budynku jako kryterium wymagań ochrony cieplnej
Pobrań: 28