Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2015 Vol. 6 No. 2

Spis treści Pobrań: 121
Abstrakty Pobrań: 142
Jacek DAWIDOWICZ
Badania struktur sieci neuronowych typu MLP do oceny układu stref ciśnienia systemu dystrybucji wody
Pobrań: 138
Jacek DAWIDOWICZ
Diagnostyka doboru średnic przewodów wodociągowych za pomocą sztucznych sieci neuronowych typu MLP: przykład obliczeniowy
Pobrań: 206
Joanna GWOŹDZIEJ-MAZUR, Piotr Krzysztof TUZ
Porównanie strat pozornych oraz dobór wodomierza głównego w budynkach użyteczności publicznej
Pobrań: 195
Marta KOSIOR-KAZBERUK, Julita KRASSOWSKA
Fracture behaviour of basalt and steel fibre reinforced concrete
Pobrań: 209
Dorota MAŁASZKIEWICZ
Metakaolinit jako pucolanowy dodatek do betonu - przegląd stanu wiedzy
Pobrań: 221
Jerzy OBOLEWICZ
Zagrożenia w inżynierii produkcji budowlanej
Pobrań: 203