Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2015 Vol. 6 No. 3

Spis treści Pobrań: 352
Abstrakty Pobrań: 490
Beata BIERNACKA
Mechanizmy wymiany ciepła w ośrodku gruntowym
Pobrań: 507
Roman KUPRIANOW, Konstantin ANDRIANOW, Anatolij ZUBKOW, Andrzej PLEWA
Analiza zmian temperatury układanych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych w strefie spoiny podłużnej
Pobrań: 487
Izabela KUROWSKA, Adrian KONOPKO, Renata ŚWISŁOCKA, Grzegorz ŚWIDERSKI, Włodzimierz LEWANDOWSKI
Globalne ocieplenie - przyczyny, skutki oraz zapobieganie zmianom klimatu
Pobrań: 461
Marzena MATEJCZYK, Agata JABŁOŃSKA-TRYPUĆ, Stanisław Józef ROSOCHACKI
Escherichia Coli- gfp biosensors used to monitor the biological activity of carmustine residues in surface water
Pobrań: 415
Iwona SKOCZKO, Ewa SZATYŁOWICZ
Zastosowanie współczynnika Schindlera do oceny podatności na degradację zbiorników małej retencji
Pobrań: 406
Agnieszka TRĘBICKA
Dynamiczność podsystemu dystrybucji wody (PDW), a matematyczne modelowanie jako narzędzie wspomagające proces projektowania
Pobrań: 409