Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2015 Vol. 6 No. 4

Spis treści Pobrań: 326
Abstrakty Pobrań: 441
Katarzyna GŁADYSZEWSKA-FIEDORUK
Charakterystyka wewnętrznych instalacji wentylacyjnych w Budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej po termomodernizacji
Pobrań: 494
Aleksandra GOLONKO, Monika KALINOWSKA, Renata ŚWISŁOCKA, Grzegorz ŚWIDERSKI, Włodzimierz LEWANDOWSKI
Zastosowanie związków fenolowych i ich pochodnych w przemyśle i medycynie
Pobrań: 537
Agnieszka JABŁOŃSKA-KRYSIEWICZ, Elżbieta SAPIESZKO
Analiza porównawcza stopni wykorzystania nośności i bezpieczeństwa hali stalowej
Pobrań: 477
Edwin KOŹNIEWSKI, Marcin ORŁOWSKI
Metoda Monge'a w modelowaniu hiperboloidy obrotowej jako struktury nośnej
Pobrań: 419
Edyta PAWLUCZUK, Katarzyna KALINOWSKA-WICHROWSKA
Ocena zastosowania spoiwa z recyklingu do betonów drobnoziarnistych
Pobrań: 432
Marcin SZKOBODZIŃSKI, Czesław MIEDZIAŁOWSKI
Problemy ustalania obciążenia wiatrem w nietypowych konstrukcjach budowlanych
Pobrań: 550