Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2016 Vol. 7 No. 1

Spis treści Pobrań: 65
Abstrakty Pobrań: 83
Michał BOŁTRYK, Katarzyna KALINOWSKA-WICHROWSKA
The cement composites with modified recycled addition
Pobrań: 123
Krzysztof BORYCZKO, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK, Dawid SZPAK
Problemy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę na obszarach zasilanych z małych ujęć
Pobrań: 118
Radosław DUDA
Wpływ temperatury składowanego ośrodka sypkiego na wartości sił wewnętrznych w ścianach komory walcowej
Pobrań: 127
Elena S. GOGINA
One-sludge denitri-nitrification system application in reconstruction of biological treatment plants in Russian Federation
Pobrań: 107
Czesław MIEDZIAŁOWSKI, Marcin SZKOBODZIŃSKI
Stan techniczny i kierunki prac naprawczych zabytkowej konstrukcji budynku kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku
Pobrań: 116
Edyta PAWLUCZUK, Karolina KOZAK
Wpływ stosowania drobnego kruszywa z recyklingu na wybrane właściwości kompozytów cementowych
Pobrań: 113
Bożena PIĄTKOWSKA
Problemy gospodarowania środowiskiem na terenach rolniczych dotkniętych klęską powodzi
Pobrań: 106
Natalia STANKIEWICZ, Małgorzata A. LELUSZ
Betony podkładowo-wyrównawcze - możliwości ograniczenia skurczu
Pobrań: 109