Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2016 Vol. 7 No. 2

Spis treści Pobrań: 230
Abstrakty Pobrań: 344
Michał BOŁTRYK, Anna KRUPA
Mrozoodporność kompozytów cementowych z wypełniaczami organicznymi
https://doi.org/10.24427/bis-2016-vol7-no2-0001
Pobrań: 441
Monika DYBOWSKA-JÓZEFIAK, Krzysztof PAWŁOWSKI, Maria WESOŁOWSKA
Analiza numeryczna parametrów cieplno-wilgotnościowych złączy ścian zewnętrznych z płytą balkonową w świetle nowych wymagań cieplnych
https://doi.org/10.24427/bis-2016-vol7-no2-0002
Pobrań: 458
Anna KACZMAREK, Maria WESOŁOWSKA
Propozycja metodyki badań prognozująca trwałość współczesnych murów licowych
https://doi.org/10.24427/bis-2016-vol7-no2-0003
Pobrań: 399
Małgorzata A. LELUSZ
Badanie przydatności popiołu lotnego ze spalania biomasy do produkcji betonów cementowych
https://doi.org/10.24427/bis-2016-vol7-no2-0004
Pobrań: 418
Dorota MAŁASZKIEWICZ
Wpływ domieszek redukujących wodę na właściwości reologiczne zapraw cementowych
https://doi.org/10.24427/bis-2016-vol7-no2-0005
Pobrań: 378
Vadzim I. NIKITSIN, Valery. A. KOFANOV, Beata BACKIEL-BRZOZOWSKA
Ocena wpływu zacinającego deszczu na zawilgocenie płyty ściennej z betonu komórkowego
https://doi.org/10.24427/bis-2016-vol7-no2-0006
Pobrań: 395
Joanna Agnieszka PAWŁOWICZ
Odbicie wiązki lasera od obiektów jednorodnych materiałowo, lecz o różnej barwie - studium przypadku
https://doi.org/10.24427/bis-2016-vol7-no2-0007
Pobrań: 410
Marta SKIBA, Maria MRÓWCZYŃSKA, Anna BAZAN-KRZYWOSZAŃSKA
Potencjał rynkowy remontów energooszczędnych w budownictwie mieszkaniowym Zielonej Góry
https://doi.org/10.24427/bis-2016-vol7-no2-0008
Pobrań: 404
Elżbieta SZCZYGIELSKA, Viktar TUR
Alternatywne metody oceny zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie dla małych grup wyników badań
https://doi.org/10.24427/bis-2016-vol7-no2-0009
Pobrań: 402