Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2016 Vol. 7 No. 2

Spis treści Pobrań: 102
Abstrakty Pobrań: 149
Michał BOŁTRYK, Anna KRUPA
Mrozoodporność kompozytów cementowych z wypełniaczami organicznymi
DOI: 10.24427/bis-2016-vol7-no2-0001
Pobrań: 213
Monika DYBOWSKA-JÓZEFIAK, Krzysztof PAWŁOWSKI, Maria WESOŁOWSKA
Analiza numeryczna parametrów cieplno-wilgotnościowych złączy ścian zewnętrznych z płytą balkonową w świetle nowych wymagań cieplnych
DOI: 10.24427/bis-2016-vol7-no2-0002
Pobrań: 246
Anna KACZMAREK, Maria WESOŁOWSKA
Propozycja metodyki badań prognozująca trwałość współczesnych murów licowych
DOI: 10.24427/bis-2016-vol7-no2-0003
Pobrań: 204
Małgorzata A. LELUSZ
Badanie przydatności popiołu lotnego ze spalania biomasy do produkcji betonów cementowych
DOI: 10.24427/bis-2016-vol7-no2-0004
Pobrań: 219
Dorota MAŁASZKIEWICZ
Wpływ domieszek redukujących wodę na właściwości reologiczne zapraw cementowych
DOI: 10.24427/bis-2016-vol7-no2-0005
Pobrań: 195
Vadzim I. NIKITSIN, Valery. A. KOFANOV, Beata BACKIEL-BRZOZOWSKA
Ocena wpływu zacinającego deszczu na zawilgocenie płyty ściennej z betonu komórkowego
DOI: 10.24427/bis-2016-vol7-no2-0006
Pobrań: 206
Joanna Agnieszka PAWŁOWICZ
Odbicie wiązki lasera od obiektów jednorodnych materiałowo, lecz o różnej barwie - studium przypadku
DOI: 10.24427/bis-2016-vol7-no2-0007
Pobrań: 200
Marta SKIBA, Maria MRÓWCZYŃSKA, Anna BAZAN-KRZYWOSZAŃSKA
Potencjał rynkowy remontów energooszczędnych w budownictwie mieszkaniowym Zielonej Góry
DOI: 10.24427/bis-2016-vol7-no2-0008
Pobrań: 206
Elżbieta SZCZYGIELSKA, Viktar TUR
Alternatywne metody oceny zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie dla małych grup wyników badań
DOI: 10.24427/bis-2016-vol7-no2-0009
Pobrań: 205