Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2016 Vol. 7 No. 2

Spis treści Pobrań: 15
Abstrakty Pobrań: 26
Michał BOŁTRYK, Anna KRUPA
Mrozoodporność kompozytów cementowych z wypełniaczami organicznymi
Pobrań: 54
Monika DYBOWSKA-JÓZEFIAK, Krzysztof PAWŁOWSKI, Maria WESOŁOWSKA
Analiza numeryczna parametrów cieplno-wilgotnościowych złączy ścian zewnętrznych z płytą balkonową w świetle nowych wymagań cieplnych
Pobrań: 51
Anna KACZMAREK, Maria WESOŁOWSKA
Propozycja metodyki badań prognozująca trwałość współczesnych murów licowych
Pobrań: 47
Małgorzata A. LELUSZ
Badanie przydatności popiołu lotnego ze spalania biomasy do produkcji betonów cementowych
Pobrań: 55
Dorota MAŁASZKIEWICZ
Wpływ domieszek redukujących wodę na właściwości reologiczne zapraw cementowych
Pobrań: 51
Vadzim I. NIKITSIN, Valery. A. KOFANOV, Beata BACKIEL-BRZOZOWSKA
Ocena wpływu zacinającego deszczu na zawilgocenie płyty ściennej z betonu komórkowego
Pobrań: 50
Joanna Agnieszka PAWŁOWICZ
Odbicie wiązki lasera od obiektów jednorodnych materiałowo, lecz o różnej barwie - studium przypadku
Pobrań: 49
Marta SKIBA, Maria MRÓWCZYŃSKA, Anna BAZAN-KRZYWOSZAŃSKA
Potencjał rynkowy remontów energooszczędnych w budownictwie mieszkaniowym Zielonej Góry
Pobrań: 52
Elżbieta SZCZYGIELSKA, Viktar TUR
Alternatywne metody oceny zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie dla małych grup wyników badań
Pobrań: 53