Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2016 Vol. 7 No. 3

Spis treści Pobrań: 212
Abstrakty Pobrań: 289
Marek J. CIAK
Termokinetyczne aspekty prognozowania efektywności domieszek do betonu
https://doi.org/10.24427/bis-2016-vol7-no3-0001
Pobrań: 342
Tadeusz CHYŻY, Monika MACKIEWICZ
Koncepcja i zastosowanie specjalnych jednowymiarowych elementów skończonych
https://doi.org/10.24427/bis-2016-vol7-no3-0002
Pobrań: 366
Walery JEZIERSKI, Nataljya KUZNECOVA
Zastosowanie odpadów produkcji płyt cementowo-wiórowych do wytwarzania kompozytów cementowych
https://doi.org/10.24427/bis-2016-vol7-no3-0003
Pobrań: 313
Magdalena NAKIELSKA, Krzysztof PAWŁOWSKI
Komin słoneczny jako przykład pasywnego systemu chłodzenia budynku
https://doi.org/10.24427/bis-2016-vol7-no3-0004
Pobrań: 481
Jerzy OBOLEWICZ
Koordynacja budowlanego procesu inwestycyjnego
https://doi.org/10.24427/bis-2016-vol7-no3-0005
Pobrań: 333
Krzysztof PAWŁOWSKI, Magdalena NAKIELSKA
Analiza parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych i ich złączy z zastosowaniem współczesnych materiałów termoizolacyjnych
https://doi.org/10.24427/bis-2016-vol7-no3-0006
Pobrań: 317
Daniel PRZYWARA, Adam RAK
Szacowanie kosztów robocizny produkcyjnej harmonogramu na tle jego opóźnień czasowych
https://doi.org/10.24427/bis-2016-vol7-no3-0007
Pobrań: 334
Elżbieta SZAFRANKO
Możliwości wykorzystania analizy wielokryterialnej w procesie inwestycyjno-budowlanym
https://doi.org/10.24427/bis-2016-vol7-no3-0008
Pobrań: 333
Dmitry ZHDANOV, Wyacheslav ULASEVICH
Nonlinear analysis method for arch-shaped shell roofs made of cold-formed steel profiles
https://doi.org/10.24427/bis-2016-vol7-no3-0009
Pobrań: 349