Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2016 Vol. 7 No. 3

Spis treści Pobrań: 25
Abstrakty Pobrań: 41
Marek J. CIAK
Termokinetyczne aspekty prognozowania efektywności domieszek do betonu
Pobrań: 73
Tadeusz CHYŻY, Monika MACKIEWICZ
Koncepcja i zastosowanie specjalnych jednowymiarowych elementów skończonych
Pobrań: 59
Walery JEZIERSKI, Nataljya KUZNECOVA
Zastosowanie odpadów produkcji płyt cementowo-wiórowych do wytwarzania kompozytów cementowych
Pobrań: 58
Magdalena NAKIELSKA, Krzysztof PAWŁOWSKI
Komin słoneczny jako przykład pasywnego systemu chłodzenia budynku
Pobrań: 66
Jerzy OBOLEWICZ
Koordynacja budowlanego procesu inwestycyjnego
Pobrań: 77
Krzysztof PAWŁOWSKI, Magdalena NAKIELSKA
Analiza parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych i ich złączy z zastosowaniem współczesnych materiałów termoizolacyjnych
Pobrań: 57
Daniel PRZYWARA, Adam RAK
Szacowanie kosztów robocizny produkcyjnej harmonogramu na tle jego opóźnień czasowych
Pobrań: 66
Elżbieta SZAFRANKO
Możliwości wykorzystania analizy wielokryterialnej w procesie inwestycyjno-budowlanym
Pobrań: 61
Dmitry ZHDANOV, Wyacheslav ULASEVICH
Nonlinear analysis method for arch-shaped shell roofs made of cold-formed steel profiles
Pobrań: 59