Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2016 Vol. 7 No. 3

Spis treści Pobrań: 68
Abstrakty Pobrań: 87
Marek J. CIAK
Termokinetyczne aspekty prognozowania efektywności domieszek do betonu
Pobrań: 122
Tadeusz CHYŻY, Monika MACKIEWICZ
Koncepcja i zastosowanie specjalnych jednowymiarowych elementów skończonych
Pobrań: 112
Walery JEZIERSKI, Nataljya KUZNECOVA
Zastosowanie odpadów produkcji płyt cementowo-wiórowych do wytwarzania kompozytów cementowych
Pobrań: 108
Magdalena NAKIELSKA, Krzysztof PAWŁOWSKI
Komin słoneczny jako przykład pasywnego systemu chłodzenia budynku
Pobrań: 118
Jerzy OBOLEWICZ
Koordynacja budowlanego procesu inwestycyjnego
Pobrań: 127
Krzysztof PAWŁOWSKI, Magdalena NAKIELSKA
Analiza parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych i ich złączy z zastosowaniem współczesnych materiałów termoizolacyjnych
Pobrań: 107
Daniel PRZYWARA, Adam RAK
Szacowanie kosztów robocizny produkcyjnej harmonogramu na tle jego opóźnień czasowych
Pobrań: 113
Elżbieta SZAFRANKO
Możliwości wykorzystania analizy wielokryterialnej w procesie inwestycyjno-budowlanym
Pobrań: 112
Dmitry ZHDANOV, Wyacheslav ULASEVICH
Nonlinear analysis method for arch-shaped shell roofs made of cold-formed steel profiles
Pobrań: 109