Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2017 Vol. 8 No. 1

Spis treści Pobrań: 226
Abstrakty Pobrań: 315
Anna BERNATOWICZ
Analiza parametrów mechaniki pękania betonu z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych
https://doi.org/10.24427/bis-2017-vol8-no1-0001
Pobrań: 453
Błażej GAZE, Michał KAMIŃSKI, Agnieszka BIERNACIK, Arkadiusz DYJAKON
Analiza ekonomiczno-środowiskowa rozwiązań grzewczych budynku jednorodzinnego w perspektywie zmian legislacyjnych
https://doi.org/10.24427/bis-2017-vol8-no1-0002
Pobrań: 347
Robert GRYGO, Marta KOSIOR-KAZBERUK
Zbrojenie konstrukcji betonowych niemetalicznymi prętami kompozytowymi FRP
https://doi.org/10.24427/bis-2017-vol8-no1-0003
Pobrań: 537
Agata JABŁOŃSKA-TRYPUĆ, Elżbieta WOŁEJKO, Urszula WYDRO, Andrzej BUTAREWICZ
Zastosowanie hodowli in vitro komórek ludzkich w badaniach pestycydów
https://doi.org/10.24427/bis-2017-vol8-no1-0004
Pobrań: 401
Katarzyna KALINOWSKA-WICHROWSKA
Stosowanie spoiwa recyklingowego jako przykład redukcji CO2
https://doi.org/10.24427/bis-2017-vol8-no1-0005
Pobrań: 440
Dorota Anna KRAWCZYK, Antonio RODERO SERRANO, Katarzyna GŁADYSZEWSKA-FIEDORUK
The technical infrastructure details in the old towns in Spain
https://doi.org/10.24427/bis-2017-vol8-no1-0006
Pobrań: 437
Joanna STACHNIEWICZ, Marta KOSIOR-KAZBERUK, Julita KRASSOWSKA
Nośność na ścinanie belek wykonanych z włóknobetonu
https://doi.org/10.24427/bis-2017-vol8-no1-0007
Pobrań: 407