Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2017 Vol. 8 No. 1

Spis treści Pobrań: 140
Abstrakty Pobrań: 170
Anna BERNATOWICZ
Analiza parametrów mechaniki pękania betonu z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych
Pobrań: 257
Błażej GAZE, Michał KAMIŃSKI, Agnieszka BIERNACIK, Arkadiusz DYJAKON
Analiza ekonomiczno-środowiskowa rozwiązań grzewczych budynku jednorodzinnego w perspektywie zmian legislacyjnych
Pobrań: 178
Robert GRYGO, Marta KOSIOR-KAZBERUK
Zbrojenie konstrukcji betonowych niemetalicznymi prętami kompozytowymi FRP
Pobrań: 332
Agata JABŁOŃSKA-TRYPUĆ, Elżbieta WOŁEJKO, Urszula WYDRO, Andrzej BUTAREWICZ
Zastosowanie hodowli in vitro komórek ludzkich w badaniach pestycydów
Pobrań: 228
Katarzyna KALINOWSKA-WICHROWSKA
Stosowanie spoiwa recyklingowego jako przykład redukcji CO2
Pobrań: 230
Dorota Anna KRAWCZYK, Antonio RODERO SERRANO, Katarzyna GŁADYSZEWSKA-FIEDORUK
The technical infrastructure details in the old towns in Spain
Pobrań: 253
Joanna STACHNIEWICZ, Marta KOSIOR-KAZBERUK, Julita KRASSOWSKA
Nośność na ścinanie belek wykonanych z włóknobetonu
Pobrań: 237