Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2017 Vol. 8 No. 2

Spis treści Pobrań: 87
Abstrakty Pobrań: 111
Grzegorz KOWALEWSKI, Izabela KOSTECKA, Walery JEZIERSKI
Ocena komfortu cieplnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym po jego termomodernizacji
Pobrań: 246
Kamil RAWSKI
Analiza przewietrzania i wentylacji miasta Białegostoku
Pobrań: 302
Błażej SMOLIŃSKI
Instalacja georur w świetle badań polowych i laboratoryjnych
Pobrań: 152
Marcin SZKOBODZIŃSKI, Czesław MIEDZIAŁOWSKI
Analiza porównawcza ciśnienia wiatru na budynek na podstawie badań tunelowych, symulacji komputerowych i norm projektowych
Pobrań: 395
Michał TARGOŃSKI
Niskokosztowy, bezzałogowy statek powietrzny wyposażony w kamerę niemetryczną jako źródło danych wysokościowych
Pobrań: 192
Urszula WYDRO, Elżbieta WOŁEJKO, Agata JABŁOŃSKA-TRYPUĆ, Andrzej BUTAREWICZ, Tadeusz ŁOBODA
Wpływ osadu ściekowego na aktywność biologiczną gleb
Pobrań: 218