Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2017 Vol. 8 No. 2

Spis treści Pobrań: 253
Abstrakty Pobrań: 359
Grzegorz KOWALEWSKI, Izabela KOSTECKA, Walery JEZIERSKI
Ocena komfortu cieplnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym po jego termomodernizacji
https://doi.org/10.24427/bis-2017-vol8-no2-0001
Pobrań: 701
Kamil RAWSKI
Analiza przewietrzania i wentylacji miasta Białegostoku
https://doi.org/10.24427/bis-2017-vol8-no2-0002
Pobrań: 898
Błażej SMOLIŃSKI
Instalacja georur w świetle badań polowych i laboratoryjnych
https://doi.org/10.24427/bis-2017-vol8-no2-0003
Pobrań: 396
Marcin SZKOBODZIŃSKI, Czesław MIEDZIAŁOWSKI
Analiza porównawcza ciśnienia wiatru na budynek na podstawie badań tunelowych, symulacji komputerowych i norm projektowych
https://doi.org/10.24427/bis-2017-vol8-no2-0004
Pobrań: 1070
Michał TARGOŃSKI
Niskokosztowy, bezzałogowy statek powietrzny wyposażony w kamerę niemetryczną jako źródło danych wysokościowych
https://doi.org/10.24427/bis-2017-vol8-no2-0005
Pobrań: 441
Urszula WYDRO, Elżbieta WOŁEJKO, Agata JABŁOŃSKA-TRYPUĆ, Andrzej BUTAREWICZ, Tadeusz ŁOBODA
Wpływ osadu ściekowego na aktywność biologiczną gleb
https://doi.org/10.24427/bis-2017-vol8-no2-0006
Pobrań: 549