Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2018 Vol. 9 No. 1

Spis treści Pobrań: 265
Abstrakty Pobrań: 421
Mariusz ADAMSKI, Agata MYSZKOWSKA
Rozliczanie kosztów ogrzewania na przykładzie wybranego mieszkania
https://doi.org/10.24427/bis-2018-vol9-no1-0001
Pobrań: 497
Iwona CHMIELEWSKA
Współczynnik filtracji torfów
https://doi.org/10.24427/bis-2018-vol9-no1-0002
Pobrań: 977
Maciej CHOLEWIŃSKI
Mild pyrolysis of coals and its impact on possible mercury releases from pulverised coal-fired power plants
https://doi.org/10.24427/bis-2018-vol9-no1-0003
Pobrań: 377
Błażej SMOLIŃSKI
Analiza zastosowania paneli GRP do modernizacji wielkośrednicowych kolektorów ściekowych
https://doi.org/10.24427/bis-2018-vol9-no1-0004
Pobrań: 373
Dariusz TOMASZEWICZ
Steel frame as the basis for checking the pull-out capacity of bonded diagonal anchor bolts
https://doi.org/10.24427/bis-2018-vol9-no1-0005
Pobrań: 481
Marta WIśNIEWSKA
Eksploatacja, zamknięcie i rekultywacja składowisk niezorganizowanych na przykładzie składowiska "Łysa Góra"
https://doi.org/10.24427/bis-2018-vol9-no1-0006
Pobrań: 443
Maciej ZAŁUSKA, Janina PIEKUTIN, Lech MAGREL
Efektywność ekonomiczna i energetyczna funkcjonowania biogazowni w zależności od zastosowanego substratu
https://doi.org/10.24427/bis-2018-vol9-no1-0007
Pobrań: 541