Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2018 Vol. 9 No. 2

Spis treści Pobrań: 34
Abstrakty Pobrań: 24
Mariusz ADAMSKI, Piotr BARA
Badanie charakterystyk turbiny wiatrowej
DOI: 10.24427/bis-2018-vol9-no2-0001
Pobrań: 40
Aleksandra GOLONKO, Marzena MATEJCZYK
Dwa oblicza selenu. Wybrane aspekty aktywności biologicznej selenu
DOI: 10.24427/bis-2018-vol9-no2-0002
Pobrań: 42
Katarzyna MISIOŁEK
Rola bakterii ureolitycznych w procesach biocementacji gruntów – aktualny stan badań
DOI: 10.24427/bis-2018-vol9-no2-0003
Pobrań: 66
Jakub SIEMIENUK, Ewa SZATYŁOWICZ
Zmniejszenie emisji CO2 w procesie produkcji cementu
DOI: 10.24427/bis-2018-vol9-no2-0004
Pobrań: 68
Aleksandra śLIWIŃSKA
Sposoby ograniczenia hałasu emitowanego do środowiska przez transport lotniczy
DOI: 10.24427/bis-2018-vol9-no2-0005
Pobrań: 34
Dariusz TOMASZEWICZ, Jerzy OBOLEWICZ
Badania diagnostyczne zbrojenia próbek betonowych w kontekście bezpiecznej eksploatacji wielkopłytowych obiektów budowlanych
DOI: 10.24427/bis-2018-vol9-no2-0006
Pobrań: 36