Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2018 Vol. 9 No. 4

Spis treści Pobrań: 253
Abstrakty Pobrań: 266
Radosław DUDA
Współpraca betonu i stali w zespolonych elementach stalowo-betonowych
https://doi.org/10.24427/bis-2018-vol9-no4-0001
Pobrań: 727
Marta NAZARCZUK
Ewolucja systemów konstrukcji drewnianych budynków wielokondygnacyjnych
https://doi.org/10.24427/bis-2018-vol9-no4-0002
Pobrań: 713
Agnieszka TRĘBICKA, Wojciech KRUSZYŃSKI
Zmienność w czasie charakterystycznych parametrów systemu dystrybucji wody i ich wpływ na zmiany wieku wody
https://doi.org/10.24427/bis-2018-vol9-no4-0003
Pobrań: 416
Victar TUR, Dimitry MARKOUSKI
Reliability level of reinforced concrete members designed according to Belarussian national annexes to structural Eurocodes
https://doi.org/10.24427/bis-2018-vol9-no4-0004
Pobrań: 314
Małgorzata E. WYSOCKA
Zastosowanie GPR do ustalania zmian antropogenicznych w podłożu gruntowym
https://doi.org/10.24427/bis-2018-vol9-no4-0005
Pobrań: 379