Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2018 Vol. 9 No. 2

Spis treści Pobrań: 45
Abstrakty Pobrań: 32
Mariusz ADAMSKI, Piotr BARA
Badanie charakterystyk turbiny wiatrowej
Pobrań: 50
Aleksandra GOLONKO, Marzena MATEJCZYK
Dwa oblicza selenu. Wybrane aspekty aktywności biologicznej selenu
Pobrań: 64
Katarzyna MISIOŁEK
Rola bakterii ureolitycznych w procesach biocementacji gruntów – aktualny stan badań
Pobrań: 87
Jakub SIEMIENUK, Ewa SZATYŁOWICZ
Zmniejszenie emisji CO2 w procesie produkcji cementu
Pobrań: 116
Aleksandra śLIWIŃSKA
Sposoby ograniczenia hałasu emitowanego do środowiska przez transport lotniczy
Pobrań: 71
Dariusz TOMASZEWICZ, Jerzy OBOLEWICZ
Badania diagnostyczne zbrojenia próbek betonowych w kontekście bezpiecznej eksploatacji wielkopłytowych obiektów budowlanych
Pobrań: 52