Menu:

We invite you to familiarize yourself with the current journal volume

2018 Vol. 9 No. 4

Contents Download: 260
Abstracts Download: 278
Radosław DUDA
Współpraca betonu i stali w zespolonych elementach stalowo-betonowych
Concrete and steel work in combined steel concrete elements
https://doi.org/10.24427/bis-2018-vol9-no4-0005
Pobrań: 745
Marta NAZARCZUK
Ewolucja systemów konstrukcji drewnianych budynków wielokondygnacyjnych
BRAK BRAK BRAK
https://doi.org/10.24427/bis-2018-vol9-no4-0002
Pobrań: 725
Agnieszka TRĘBICKA, Wojciech KRUSZYŃSKI
Zmienność w czasie charakterystycznych parametrów systemu dystrybucji wody i ich wpływ na zmiany wieku wody
Variability in time of the characteristic parameters of the water distribution system and their impact on changes in the water age
https://doi.org/10.24427/bis-2018-vol9-no4-0003
Pobrań: 427
Victar TUR, Dimitry MARKOUSKI
Reliability level of reinforced concrete members designed according to belarussian national annexes to structural Eurocodes
https://doi.org/10.24427/bis-2018-vol9-no4-0004
Pobrań: 320
Małgorzata E. WYSOCKA
Zastosowanie GPR do ustalania zmian antropogenicznych w podłożu gruntowym
GPR using for location anthropogenic changes in substrate
https://doi.org/10.24427/bis-2018-vol9-no4-0005
Pobrań: 398