Menu:

Zapraszamy do zapoznania się
z aktualnym numerem

Kontakt

Adres Redakcji:
Redakcja czasopisma Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
tel. 85 746 9575

e-mail: biswbis@pb.edu.pl
www.biswbis.pb.edu.pl

Redaktor naczelny: Katarzyna ZABIELSKA-ADAMSKA
e-mail: kadamska@pb.edu.pl
tel. kom. 797 995969

Sekretarz: Maria J. SULEWSKA
e-mail: m.sulewska@pb.edu.pl
tel. 85 746 9575

Skład numerów: Andrzej LEONCZUK
e-mail: leonczuk.a@o2.pl