Menu:

Zapraszamy do zapoznania się
z aktualnym numerem

Rada Naukowa

Grzegorz BĄK - Wojskowa Akademia Techniczna
Stanisław BIEDUGNIS - Politechnika Warszawska
Eugeniusz DEMBICKI - Politechnika Gdańska
Lech J. DZIENIS - Politechnika Białostocka
Maciej GRYCZMAŃSKI - Politechnika Śląska
Jozef HULLA - Slovak University of Technology, Słowacja
Anatoli HURYNOVICH - Belarusian National Technical University, Białoruś
Jerzy W. JASIEŃKO - Politechnika Wrocławska
Oleg KAPLIŃSKI - Politechnika Poznańska
Czesław MIEDZIAŁOWSKI - Politechnika Białostocka
Alexei PERVOV - Moscow State University of Civil Engineering, Rosja
Janusz R. RAK - Politechnika Rzeszowska
Žymantas RUDŽIONIS - Kaunas University of Technology, Litwa
Sally A. SHOOP - Engineer Research and Development Center, USA
Sławomir A. SORKO - Politechnika Białostocka
Leonas Ustinovičius – Vilnius Gediminas Technical University, Litwa
Dariusz WANATOWSKI ‒ SWJTU-Leeds Joint School, Wielka Brytania-Chiny
Józefa WIATER - Politechnika Białostocka
Olena S. VOLOSHKINA - Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraina