Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

Podziękowania Recenzentom

Redakcja Budownictwa i Inżynierii Środowiska serdecznie dziękuje poniżej wymienionym profesorom za ich czas i wysiłki włożone w recenzowanie artykułów publikowanych w naszym czasopiśmie w roku 2010. Wzrost jakości Czasopisma nie byłby możliwy bez starań Recenzentów.

Wiesław Buczkowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Joanna Bzówka - Politechnika Śląska
Wojciech Dornowski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Lech Dzienis - Politechnika Białostocka
Elżbieta Horszczaruk - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Stefan Owczarek - Wojskowa Akademia Techniczna
Kazimierz Pieńkowski - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości
Leonard Runkiewicz - Instytut Techniki Budowlanej
Wojciech Skowroński - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Włodzimierz Szczepaniak - Politechnika Wrocławska
Zbigniew Szcześniak - Wojskowa Akademia Techniczna
Adam J. Stolarski - Wojskowa Akademia Techniczna
Sławomir Strumiło - Uniwersytet w Białymstoku
W. Tur - Belarusian State Technological University, Belarus
Bernard Zawada - Politechnika Warszawska