Menu:

We invite you to familiarize yourself with the current journal volume

Reviewer Acknowledgment

Editors of Civil and Environmental Engineering gratefully acknowledges the following professors for their time and efforts with the reviewing of papers in 2010. The journal's quality and impact have continued to improve, which would not have been possible without the efforts of the Reviewers.

Wiesław Buczkowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Joanna Bzówka - Politechnika Śląska
Wojciech Dornowski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Lech J. Dzienis - Politechnika Białostocka
Elżbieta Horszczaruk - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Stefan Owczarek - Wojskowa Akademia Techniczna
Kazimierz Pieńkowski - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości
Leonard Runkiewicz - Instytut Techniki Budowlanej
Wojciech Skowroński - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Włodzimierz Szczepaniak - Politechnika Wrocławska
Zbigniew Szcześniak - Wojskowa Akademia Techniczna
Adam J. Stolarski - Wojskowa Akademia Techniczna
Sławomir Strumiło - Uniwersytet w Białymstoku
W. Tur - Belarusian State Technological University, Belarus
Bernard Zawada - Politechnika Warszawska