Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

Podziękowania Recenzentom

Redakcja Budownictwa i Inżynierii Środowiska serdecznie dziękuje poniżej wymienionym profesorom za ich czas i wysiłki włożone w recenzowanie artykułów publikowanych w naszym czasopiśmie w roku 2011. Wzrost jakości Czasopisma nie byłby możliwy bez starań Recenzentów.

Renata BEDNAREK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Elżbieta BIERNACKA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Michał BOŁTRYK - Politechnika Białostocka
Joanna BZÓWKA - Politechnika Śląska
Kazimierz CZAPLIŃSKI - Politechnika Wrocławska
Romuald CZERPAK - Uniwersytet w Białymstoku
Lidia FEDOROWICZ - Politechnika Śląska
Wiesława GŁODKOWSKA - Politechnika Koszalińska
Ryszard J. GRABOWSKI - Politechnika Białostocka
Marek IWAŃSKI - Politechnika Świętokrzyska
Jerzy W. JASIEŃKO - Politechnika Wrocławska
Oleg KAPLIŃSKI - Politechnika Poznańska
Tadeusz KASPROWICZ - Wojskowa Akademia Techniczna
Józef KOC - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Andrzej KOSECKI - Politechnika Krakowska
Ryszard KOWALCZYK - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Zdzisław KOWALCZYK - Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości
Edwin KOŹNIEWSKI - Politechnika Białostocka
Andrzej KRÓLIKOWSKI - Politechnika Krakowska
Andrzej ŁAPKO - Politechnika Białostocka
Ewa Halina MARCINKOWSKA - Politechnika Wrocławska
Roman MARCINKOWSKI - Politechnika Warszawska
Wojciech MARKS - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Czesław MIEDZIAŁOWSKI - Politechnika Białostocka
Vadzim NIKITSIN - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Hanna OBARSKA-PEMPKOWIAK - Politechnika Gdańska
Romuald ORŁOWICZ - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Zygmunt ORŁOWSKI - Politechnika Białostocka
Janusz OSTROWSKI - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Stanisław PISARCZYK - Politechnika Warszawska
Mieczysław POŁOŃSKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Jarosław RAJCZYK - Politechnika Częstochowska
Leonard RUNKIEWICZ - Instytut Techniki Budowlanej
Zofia RZĄCZYŃSKA - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wojciech SKOWROŃSKI - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Ewa SMOLSKA - Uniwersytet Warszawski
Anna SOBOTKA - Akademia Górniczo-Hutnicza
Władysław SZAFLIK - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Zbigniew SZCZEŚNIAK - Wojskowa Akademia Techniczna
Janusz SZWABOWSKI - Politechnika Śląska
Rościsław TRIBIŁŁO - Politechnika Białostocka
Witold WERNER - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania