Menu:

We invite you to familiarize yourself with the current journal volume

Reviewer Acknowledgment

Editors of Civil and Environmental Engineering gratefully acknowledges the following professors for their time and efforts with the reviewing of papers in 2011. The journal's quality and impact have continued to improve, which would not have been possible without the efforts of the Reviewers.

Renata BEDNAREK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Elżbieta BIERNACKA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Michał BOŁTRYK - Politechnika Białostocka
Joanna BZÓWKA - Politechnika Śląska
Kazimierz CZAPLIŃSKI - Politechnika Wrocławska
Romuald CZERPAK - Uniwersytet w Białymstoku
Lidia FEDOROWICZ - Politechnika Śląska
Wiesława GŁODKOWSKA - Politechnika Koszalińska
Ryszard J. GRABOWSKI - Politechnika Białostocka
Marek IWAŃSKI - Politechnika Świętokrzyska
Jerzy W. JASIEŃKO - Politechnika Wrocławska
Oleg KAPLIŃSKI - Politechnika Poznańska
Tadeusz KASPROWICZ - Wojskowa Akademia Techniczna
Józef KOC - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Andrzej KOSECKI - Politechnika Krakowska
Ryszard KOWALCZYK - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Zdzisław KOWALCZYK - Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości
Edwin KOŹNIEWSKI - Politechnika Białostocka
Andrzej KRÓLIKOWSKI - Politechnika Krakowska
Andrzej ŁAPKO - Politechnika Białostocka
Ewa Halina MARCINKOWSKA - Politechnika Wrocławska
Roman MARCINKOWSKI - Politechnika Warszawska
Wojciech MARKS - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Czesław MIEDZIAŁOWSKI - Politechnika Białostocka
Vadzim NIKITSIN - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Hanna OBARSKA-PEMPKOWIAK - Politechnika Gdańska
Romuald ORŁOWICZ - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Zygmunt ORŁOWSKI - Politechnika Białostocka
Janusz OSTROWSKI - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
Stanisław PISARCZYK - Politechnika Warszawska
Mieczysław POŁOŃSKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Jarosław RAJCZYK - Politechnika Częstochowska
Leonard RUNKIEWICZ - Instytut Techniki Budowlanej
Zofia RZĄCZYŃSKA - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wojciech SKOWROŃSKI - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Ewa SMOLSKA - Uniwersytet Warszawski
Anna SOBOTKA - Akademia Górniczo-Hutnicza
Władysław SZAFLIK - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Zbigniew SZCZEŚNIAK - Wojskowa Akademia Techniczna
Janusz SZWABOWSKI - Politechnika Śląska
Rościsław TRIBIŁŁO - Politechnika Białostocka
Witold WERNER - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania