Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

Podziękowania Recenzentom

Redakcja Budownictwa i Inżynierii Środowiska serdecznie dziękuje poniżej wymienionym profesorom za ich czas i wysiłki włożone w recenzowanie artykułów publikowanych w naszym czasopiśmie w roku 2012. Wzrost jakości Czasopisma nie byłby możliwy bez starań Recenzentów.

Krzysztof BADYDA - Politechnika Warszawska
Jan BAGIEŃSKI - Politechnika Poznańska
Tadeusz BOBKO - Politechnika Częstochowska
Anna BOGDAN - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Michał BOŁTRYK - Politechnika Białostocka
Wiesław A. BUCZKOWSKI - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dorota BZOWSKA - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Mirosława C. CEYNOWA-GIEŁDON - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Lech CZARNECKI - Politechnika Warszawska
Romuald CZERPAK - Uniwersytet w Białymstoku
Jan DANIELEWICZ - Politechnika Wrocławska
Wojciech DORNOWSKI - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Kazimierz GARBULEWSKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Marek St. GAWLICKI - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Zbigniew GIERGICZNY - Politechnika Śląska
Michał A. GLINICKI - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Jacek A. GOŁASZEWSKI - Politechnika Śląska
Anna I. GRZYBEK - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
Janusz GUDOWSKI - Uniwersytet Warszawski
Anna HALICKA - Politechnika Lubelska
Bożena HOŁA - Politechnika Wrocławska
Marian J. HOPKOWICZ - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Elżbieta HORSZCZARUK - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Józef Z. JASICZAK - Politechnika Poznańska
Małgorzata J. JASTRZĘBSKA - Politechnika Śląska
Krzysztof KASPERKIEWICZ - Instytut Techniki Budowlanej
Andrzej KAZBERUK - Politechnika Białostocka
Tomasz KISILEWICZ - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Elżbieta KRÓLAK - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Jadwiga KRÓLIKOWSKA - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Tadeusz LIZIŃSKI - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
Bożena ŁOZOWICKA - Uniwersytet w Białymstoku
Ewa Halina MARCINKOWSKA - Politechnika Wrocławska
Wojciech MARKS - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Mariusz MAŚLAK - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Czesław MIEDZIAŁOWSKI - Politechnika Białostocka
Bogdan K. MIZIELIŃSKI - Politechnika Warszawska
Marian NIEŁACNY - Politechnika Poznańska
Zygmunt ORŁOWSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Kazimierz PIEŃKOWSKI - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Jerzy PIŁAT - Politechnika Warszawska
Piotr RADZISZEWSKI - Politechnika Warszawska
Barbara RYMSZA - Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA - Politechnika Warszawska
Mikołaj SIKORSKI - Politechnika Warszawska - Filia w Płocku
Wojciech SKOWROŃSKI - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Adam STOLARSKI - Wojskowa Akademia Techniczna
Piotr M. STRZELCZYK - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Maria J. SULEWSKA - Politechnika Białostocka
Jan SYPOSZ - Politechnika Wrocławska
Władysław Z. SZAFLIK - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Zbigniew SZCZEŚNIAK - Wojskowa Akademia Techniczna
Jerzy SZLENDAK - Politechnika Białostocka
Zenon SZYPCIO - Politechnika Białostocka
Katarzyna ZABIELSKA-ADAMSKA - Politechnika Białostocka
Henryk L. ZOBEL - Politechnika Warszawska