Menu:

We invite you to familiarize yourself with the current journal volume

Reviewer Acknowledgment

Editors of Civil and Environmental Engineering gratefully acknowledges the following professors for their time and efforts with the reviewing of papers in 2012. The journal's quality and impact have continued to improve, which would not have been possible without the efforts of the Reviewers.

Krzysztof BADYDA - Politechnika Warszawska
Jan BAGIEŃSKI - Politechnika Poznańska
Tadeusz BOBKO - Politechnika Częstochowska
Anna BOGDAN - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Michał BOŁTRYK - Politechnika Białostocka
Wiesław A. BUCZKOWSKI - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dorota BZOWSKA - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Mirosława C. CEYNOWA-GIEŁDON - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Lech CZARNECKI - Politechnika Warszawska
Romuald CZERPAK - Uniwersytet w Białymstoku
Jan DANIELEWICZ - Politechnika Wrocławska
Wojciech DORNOWSKI - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Kazimierz GARBULEWSKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Marek St. GAWLICKI - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Zbigniew GIERGICZNY - Politechnika Śląska
Michał A. GLINICKI - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Jacek A. GOŁASZEWSKI - Politechnika Śląska
Anna I. GRZYBEK - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
Janusz GUDOWSKI - Uniwersytet Warszawski
Anna HALICKA - Politechnika Lubelska
Bożena HOŁA - Politechnika Wrocławska
Marian J. HOPKOWICZ - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Elżbieta HORSZCZARUK - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Józef Z. JASICZAK - Politechnika Poznańska
Małgorzata J. JASTRZĘBSKA - Politechnika Śląska
Krzysztof KASPERKIEWICZ - Instytut Techniki Budowlanej
Andrzej KAZBERUK - Politechnika Białostocka
Tomasz KISILEWICZ - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Elżbieta KRÓLAK - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Jadwiga KRÓLIKOWSKA - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Tadeusz LIZIŃSKI - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty
Bożena ŁOZOWICKA - Uniwersytet w Białymstoku
Ewa Halina MARCINKOWSKA - Politechnika Wrocławska
Wojciech MARKS - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Mariusz MAŚLAK - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Czesław MIEDZIAŁOWSKI - Politechnika Białostocka
Bogdan K. MIZIELIŃSKI - Politechnika Warszawska
Marian NIEŁACNY - Politechnika Poznańska
Zygmunt ORŁOWSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Kazimierz PIEŃKOWSKI - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Jerzy PIŁAT - Politechnika Warszawska
Piotr RADZISZEWSKI - Politechnika Warszawska
Barbara RYMSZA - Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA - Politechnika Warszawska
Mikołaj SIKORSKI - Politechnika Warszawska - Filia w Płocku
Wojciech SKOWROŃSKI - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Adam STOLARSKI - Wojskowa Akademia Techniczna
Piotr M. STRZELCZYK - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Maria J. SULEWSKA - Politechnika Białostocka
Jan SYPOSZ - Politechnika Wrocławska
Władysław Z. SZAFLIK - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Zbigniew SZCZEŚNIAK - Wojskowa Akademia Techniczna
Jerzy SZLENDAK - Politechnika Białostocka
Zenon SZYPCIO - Politechnika Białostocka
Katarzyna ZABIELSKA-ADAMSKA - Politechnika Białostocka
Henryk L. ZOBEL - Politechnika Warszawska