Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

Podziękowania Recenzentom

Redakcja Budownictwa i Inżynierii Środowiska serdecznie dziękuje poniżej wymienionym profesorom za ich czas i wysiłki włożone w recenzowanie artykułów publikowanych w naszym czasopiśmie w roku 2013. Wzrost jakości Czasopisma nie byłby możliwy bez starań Recenzentów.

Lech BAŁACHOWSKI - Politechnika Gdańska
Adam F. BOLT - Politechnika Gdańska
Tadeusz CHYŻY - Politechnika Białostocka
Eugeniusz DEMBICKI - Politechnika Gdańska
Jan L. GASZYŃSKI - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Maciej GRYCZMAŃSKI - Politechnika Śląska
Kazimierz GWIZDAŁA - Politechnika Gdańska
Ryszard J. IZBICKI - Politechnika Wrocławska
Zbigniew M. LECHOWICZ - SGGW w Warszawie
Czesław MIEDZIAŁOWSKI - Politechnika Białostocka
Stanisław J. PISARCZYK - Politechnika Warszawska
Jerzy A. SĘKOWSKI - Politechnika Śląska
Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA - Politechnika Warszawska
Zbigniew SIKORA - Politechnika Gdańska
Maria J. SULEWSKA - Politechnika Białostocka
Zenon SZYPCIO - Politechnika Białostocka
Waldemar ŚWIDZIŃSKI - Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku-Oliwie
Andrzej TRUTY - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Jędrzej WIERZBICKI - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Lech W. WYSOKIŃSKI
- Instytut Techniki Budowlanej
Katarzyna ZABIELSKA-ADAMSKA - Politechnika Białostocka
Bohdan ZADROGA - Politechnika Gdańska