Menu:

We invite you to familiarize yourself with the current journal volume

Reviewer Acknowledgment

Editors of Civil and Environmental Engineering gratefully acknowledges the following professors for their time and efforts with the reviewing of papers in 2013. The journal's quality and impact have continued to improve, which would not have been possible without the efforts of the Reviewers.

Lech BAŁACHOWSKI - Politechnika Gdańska
Adam F. BOLT - Politechnika Gdańska
Tadeusz CHYŻY - Politechnika Białostocka
Eugeniusz DEMBICKI - Politechnika Gdańska
Jan L. GASZYŃSKI - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Maciej GRYCZMAŃSKI - Politechnika Śląska
Kazimierz GWIZDAŁA - Politechnika Gdańska
Ryszard J. IZBICKI - Politechnika Wrocławska
Zbigniew M. LECHOWICZ - SGGW w Warszawie
Czesław MIEDZIAŁOWSKI - Politechnika Białostocka
Stanisław J. PISARCZYK - Politechnika Warszawska
Jerzy A. SĘKOWSKI - Politechnika Śląska
Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA - Politechnika Warszawska
Zbigniew SIKORA - Politechnika Gdańska
Maria J. SULEWSKA - Politechnika Białostocka
Zenon SZYPCIO - Politechnika Białostocka
Waldemar ŚWIDZIŃSKI - Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku-Oliwie
Andrzej TRUTY - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Jędrzej WIERZBICKI - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Lech W. WYSOKIŃSKI
- Instytut Techniki Budowlanej
Katarzyna ZABIELSKA-ADAMSKA - Politechnika Białostocka
Bohdan ZADROGA - Politechnika Gdańska