Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

Podziękowania Recenzentom

Redakcja Budownictwa i Inżynierii Środowiska serdecznie dziękuje poniżej wymienionym profesorom za ich czas i wysiłki włożone w recenzowanie artykułów publikowanych w naszym czasopiśmie w roku 2014. Wzrost jakości Czasopisma nie byłby możliwy bez starań Recenzentów.

Tadeusz BOBKO - Politechnika Częstochowska
Michał BOŁTRYK - Politechnika Białostocka
Lech CZARNECKI - Politechnika Warszawska
Tadeusz CHYŻY - Politechnika Białostocka
Roman HEJFT - Politechnika Białostocka
Bożena HOŁA - Politechnika Wrocławska
Elżbieta HORSZCZARUK - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Irena ICKIEWICZ - Politechnika Białostocka
Katarzyna IGNATOWICZ - Politechnika Białostocka
Józef Z. JASICZAK - Politechnika Poznańska
Marta KOSIOR-KAZBERUK - Politechnika Białostocka
Czesław MIEDZIAŁOWSKI - Politechnika Białostocka
Zygmunt ORŁOWSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Cezary PIEŃKOWSKI - Politechnika Białostocka
Kazimierz PIEŃKOWSKI - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Sławomir POSKROBKO - Politechnika Białostocka
Iwona SKOCZKO - Politechnika Białostocka
Sławomir STRUMIŁŁO - Uniwersytet w Białymstoku
Piotr M. STRZELCZYK - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Maria J. SULEWSKA - Politechnika Białostocka
Zenon SZYPCIO - Politechnika Białostocka
Izabella ŚWIĘCICKA - Uniwersytet w Białymstoku
Renata ŚWISŁOCKA - Politechnika Białostocka
Robert WÓJCIK - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katarzyna ZABIELSKA-ADAMSKA - Politechnika Białostocka