Menu:

We invite you to familiarize yourself with the current journal volume

Reviewer Acknowledgment

Editors of Civil and Environmental Engineering gratefully acknowledges the following professors for their time and efforts with the reviewing of papers in 2014. The journal's quality and impact have continued to improve, which would not have been possible without the efforts of the Reviewers.

Tadeusz BOBKO - Politechnika Częstochowska
Michał BOŁTRYK - Politechnika Białostocka
Lech CZARNECKI - Politechnika Warszawska
Tadeusz CHYŻY - Politechnika Białostocka
Roman HEJFT - Politechnika Białostocka
Bożena HOŁA - Politechnika Wrocławska
Elżbieta HORSZCZARUK - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Irena ICKIEWICZ - Politechnika Białostocka
Katarzyna IGNATOWICZ - Politechnika Białostocka
Józef Z. JASICZAK - Politechnika Poznańska
Marta KOSIOR-KAZBERUK - Politechnika Białostocka
Czesław MIEDZIAŁOWSKI - Politechnika Białostocka
Zygmunt ORŁOWSKI - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Cezary PIEŃKOWSKI - Politechnika Białostocka
Kazimierz PIEŃKOWSKI - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Sławomir POSKROBKO - Politechnika Białostocka
Iwona SKOCZKO - Politechnika Białostocka
Sławomir STRUMIŁŁO - Uniwersytet w Białymstoku
Piotr M. STRZELCZYK - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Maria J. SULEWSKA - Politechnika Białostocka
Zenon SZYPCIO - Politechnika Białostocka
Izabella ŚWIĘCICKA - Uniwersytet w Białymstoku
Renata ŚWISŁOCKA - Politechnika Białostocka
Robert WÓJCIK - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katarzyna ZABIELSKA-ADAMSKA - Politechnika Białostocka