Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

Podziękowania Recenzentom

Redakcja Budownictwa i Inżynierii Środowiska serdecznie dziękuje poniżej wymienionym profesorom za ich czas i wysiłki włożone w recenzowanie artykułów publikowanych w naszym czasopiśmie w roku 2015. Wzrost jakości Czasopisma nie byłby możliwy bez starań Recenzentów.

Stanisław BIEDUGNIS - Politechnika Warszawska
Mirosław BRONIEWICZ - Politechnika Białostocka
Dorota BZOWSKA - Politechnika Warszawska
Mariusz DUDZIAK - Politechnika Śląska
Wojciech FRANUS - Politechnika Lubelska
Władysław GARDZIEJCZYK - Politechnika Białostocka
Jacek GOŁASZEWSKI - Politechnika Śląska
Bogdan HEGHES - Technical University of Cluj Napoca, Romania
Elżbieta HORSZCZARUK - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Irena ICKIEWICZ - Politechnika Białostocka
Krystyna JANUSZKIEWICZ - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Józef Z. JASICZAK - Politechnika Poznańska
Tomasz KISILEWICZ - Politechnika Krakowska
Piotr F. KLEMM - Politechnika Łódzka
Lech KOŚCIELECKI - Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego
Romuald KOTOWSKI - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Jadwiga KRÓLIKOWSKA - Politechnika Krakowska
Barbara LEBIEDOWSKA - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Marek LEBIEDOWSKI - PWSZ Ciechanów
Ewa PAWŁUSZEWICZ - Politechnika Białostocka
Jacek PIEKARSKI - Politechnika Koszalińska
Jerzy PIŁAT - Politechnika Warszawska
Jerzy A. POGORZELSKI - Instytut Techniki Budowlanej
Waldemar PRIEBE - The University of Texas MD Anderson Cancer Center Houston, USA
Piotr RADZISZEWSKI - Politechnika Warszawska
Anton RAVINSKI - Brest State University named after A. S. Pushkin, Belarus
Krystyna ROMANIAK - Politechnika Krakowska
Artur RUSOWICZ - Politechnika Warszawska
Wojciech SKOWROŃSKI - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Ioan SOSA - Technical University of Cluj Napoca, Romania
Zenon A. SOSNOWSKI - Politechnika Białostocka
Sławomir STRUMIŁŁO - Uniwersytet w Białymstoku
Maria J. SULEWSKA - Politechnika Białostocka
Mikołaj SYCZEWSKI - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Zenon SZYPCIO - Politechnika Białostocka
Izabella ŚWIĘCICKA - Uniwersytet w Białymstoku
Lina ŠEDUIKYTÉ - Kaunas University of Technology, Lithuania
Mirosław ŻUKOWSKI - Politechnika Białostocka