Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

Podziękowania Recenzentom

Redakcja Budownictwa i Inżynierii ¦rodowiska serdecznie dziękuje poniżej wymienionym profesorom za ich czas i wysiłki włożone w recenzowanie artykułów publikowanych w naszym czasopi¶mie w roku 2016. Wzrost jako¶ci Czasopisma nie byłby możliwy bez starań Recenzentów.

Abdrahman ALSAMBRY - Politechnika Opolska
Tomasz BERGEL - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Jan BIEŃ - Politechnika Wrocławska
Anna BOGDAN - Politechnika Warszawska
Dorota BZOWSKA - Politechnika Warszawska
Marek J. CIAK - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wojciech DˇBROWSKI - Politechnika Białostocka
Eugeniusz DEMBICKI - Politechnika Gdańska
Valery N. DERKACH - Brest State Technical University, Belarus
Viacheslav I. DRAGAN - Brest State Technical University, Belarus
Mariusz DUDZIAK - Politechnika ¦l±ska
Michał GŁOMBA - Politechnika Wrocławska
Elena S. GOGINA - Moscow State University, Russia
Anna HALICKA - Politechnika Lubelska
Elżbieta JEKATIERYNCZUK-RUDCZYK - Uniwersytet w Białymstoku
Anatoly J. NAJCHUK - Brest State Technical University, Belarus
Timofiej M. PIECOLD - Brest State Technical University, Belarus
Jacek PIECZYRAK - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Jacek PIEKARSKI - Politechnika Koszalińska
Jerzy A. POGORZELSKI - Instytut Techniki Budowlanej
Anton RAVINSKI - Brest State University named after A.S. Pushkin, Belarus
Leonard RUNKIEWICZ - Instytut Techniki Budowlanej
Jerzy SĘKOWSKI - Politechnika ¦l±ska
Wojciech SIEKIERSKI - Politechnika Poznańska
Alicja SIUTA-OLCHA - Politechnika Lubelska
Piotr E. SROKOSZ - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nikolaj N. SZALOBYTA - Brest State Technical University, Belarus
Izabella ¦WIĘCICKA ? Uniwersytet w Białymstoku
Viktar V. TUR - Brest State Technical University, Belarus