Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

Podziękowania Recenzentom

Redakcja Budownictwa i Inżynierii Środowiska serdecznie dziękuje poniżej wymienionym profesorom za ich czas i wysiłki włożone w recenzowanie artykułów publikowanych w naszym czasopiśmie w roku 2017. Wzrost jakości Czasopisma nie byłby możliwy bez starań Recenzentów.

Aleksander ASANOWICZ - Politechnika Białostocka
Piotr BANASZUK - Politechnika Białostocka
Tomasz BŁASZCZYŃSKI - Politechnika Poznańska
Ewa BŁAZIK-BOROWA - Politechnika Lubelska
Anna BOGDAN - Politechnika Warszawska
Tadeusz CHYŻY - Politechnika Białostocka
Marek J. CIAK - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Romuald CZERPAK - Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
Marcin DĘBOWSKI - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wojciech DORNOWSKI - Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa
Andrzej DYLLA - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Urszula FILIPKOWSKA - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wiesława GŁODKOWSKA - Politechnika Koszalińska
Elżbieta HORSZCZARUK - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Irena ICKIEWICZ - Politechnika Białostocka
Andrzej KAZBERUK - Politechnika Białostocka
Edwin KOŹNIEWSKI - Politechnika Białostocka
Józef JASICZAK - Politechnika Poznańska
Barbara M. LIPSKA - Politechnika Śląska
Bożena ŁOZOWICKA - Instytut Ochrony Roślin Białystok
Ryszard OLESZCZUK - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zygmunt ORŁOWSKI † - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jacek PIECZYRAK - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Jacek PIEKARSKI - Politechnika Krakowska
Jerzy SĘKOWSKI - Politechnika Śląska
Alicja SIUTA-OLCHA - Politechnika Lubelska
Wojciech SKOWROŃSKI - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zbigniew SZCZEŚNIAK - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Zenon SZYPCIO - Politechnika Białostocka
Viktar V. TUR - Brest State Technical University, Bielarus
Adam TYLICKI - Uniwersytet w Białymstoku
Piotr WOJCIECHOWSKI - Politechnika łódzka
Wasyl M. ŻEŁYCH - Lviv Polytechnic National University, Ukraine
Monika ŻUBROWSKA-SUDOŁ - Politechnika Warszawska