Menu:

We invite you to familiarize yourself with the current journal volume

Reviewer Acknowledgment

Editors of Civil and Environmental Engineering gratefully acknowledges the following professors for their time and efforts with the reviewing of papers in 2017. The journal's quality and impact have continued to improve, which would not have been possible without the efforts of the Reviewers.

Aleksander ASANOWICZ - Politechnika Białostocka
Piotr BANASZUK - Politechnika Białostocka
Tomasz BŁASZCZYŃSKI - Politechnika Poznańska
Ewa BŁAZIK-BOROWA - Politechnika Lubelska
Anna BOGDAN - Politechnika Warszawska
Tadeusz CHYŻY - Politechnika Białostocka
Marek J. CIAK - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Romuald CZERPAK - Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
Marcin DĘBOWSKI - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wojciech DORNOWSKI - Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa
Andrzej DYLLA - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Urszula FILIPKOWSKA - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wiesława GŁODKOWSKA - Politechnika Koszalińska
Elżbieta HORSZCZARUK - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Irena ICKIEWICZ - Politechnika Białostocka
Andrzej KAZBERUK - Politechnika Białostocka
Edwin KOŹNIEWSKI - Politechnika Białostocka
Józef JASICZAK - Politechnika Poznańska
Barbara M. LIPSKA - Politechnika Śląska
Bożena ŁOZOWICKA - Instytut Ochrony Roślin Białystok
Ryszard OLESZCZUK - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zygmunt ORŁOWSKI † - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jacek PIECZYRAK - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Jacek PIEKARSKI - Politechnika Krakowska
Jerzy SĘKOWSKI - Politechnika Śląska
Alicja SIUTA-OLCHA - Politechnika Lubelska
Wojciech SKOWROŃSKI - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zbigniew SZCZEŚNIAK - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Zenon SZYPCIO - Politechnika Białostocka
Viktar V. TUR - Brest State Technical University, Bielarus
Adam TYLICKI - Uniwersytet w Białymstoku
Piotr WOJCIECHOWSKI - Politechnika łódzka
Wasyl M. ŻEŁYCH - Lviv Polytechnic National University, Ukraine
Monika ŻUBROWSKA-SUDOŁ - Politechnika Warszawska